Slovenski slavistični kongres pripravljajo Univerza v Novi Gorici, Slavistično društvo Slovenije in Slavistično društvo Nova Gorica. Foto: BoBo
Slovenski slavistični kongres pripravljajo Univerza v Novi Gorici, Slavistično društvo Slovenije in Slavistično društvo Nova Gorica. Foto: BoBo

Osrednja pozornost bo namenjena predstavitvi najmlajšega slovenskega slavističnega univerzitetnega središča, ki pod okriljem Univerze v Novi Gorici deluje od leta 2006.

Slovenščina v svetu
Najmlajše slovensko slavistično univerzitetno središče pod okriljem Univerze v Novi Gorici deluje od njene ustanovitve. Raziskovalci, učitelji in študenti bodo na kongresu predstavili njeno znanstvenoraziskovalno usmerjenost in pedagoško organiziranost, svoje uspehe in dileme. Kot napovedujejo organizatorji, bo zanimiva mednarodna usmerjenost raziskovalcev, ki slovenistično problematiko širijo v strokovno in znanstveno javnost po svetu, kakor tudi oris delovanja številnih posameznikov, ki so kulturno in znanstveno delovali na tem izpostavljenem območju, ko o univerzi še ni bilo govora.

Ob osrednji temi bo potekal še niz drugih tematskih razprav in dve okrogli mizi. Organizatorji so v sporočilu za javnost izpostavili predavanja in okroglo mizo o slovenskem slovaropisju v klasični in elektronski obliki, predstavitev novih slovarjev od zgodovinskih do sodobnih, od narečnih do knjižnih, in pomisleke, ki spremljajo njihovo nastajanje.

Na kongresu se bodo dotaknili tudi vedno aktualnih tem, ki zadevajo pouk slovenščine. Letos bodo obravnavali diferenciacijo - nivojski pouk in širše cilje poučevanja tega osrednjega šolskega predmeta. Spomnili se bodo tudi 200. obletnice rojstva Frana Miklošiča ter predstavili njegovo manj znano delo - gimnazijska berila in pesništvo.

Posvetili se bodo še prevajanju slovanskih književnosti v slovenščino in prisluhnili raziskovalnim dosežkom diplomantov z vseh slovenskih univerz. Predstavili bodo nove knjige in projekte v zadnjem letu ter podelili posebno priznanje zaslužnima pedagoginjama in kulturnima delavkama z novogoriškega območja Nadi Majcen in Heleni Čujec Stres.