Žirija nagrade Igorja Zabela v delu Joanne Mytkowske med drugim prepoznava predanost pri utrjevanju odnosa med umetnostjo in družbo v času korenitih družbenopolitičnih sprememb na Poljskem. Foto: Tadeusz Rolke
Žirija nagrade Igorja Zabela v delu Joanne Mytkowske med drugim prepoznava predanost pri utrjevanju odnosa med umetnostjo in družbo v času korenitih družbenopolitičnih sprememb na Poljskem. Foto: Tadeusz Rolke
Edith Jeržabkova
Edith Jeržabkova prejme štipendijo za vztrajanje v emancipatornih neinstitucionalnih oblikah kulturne produkcije ter za iskanje novih izrazov kuratorske prakse in teorije. Foto: Osebni arhiv
Prejemnik štipendije po izboru glavne nagrajenke je Raziskovalni center za vizualno kulturo iz Kijeva, ki z analiziranjem vizualne kulture spodbuja refleksijo o postsovjetskih politično-ekonomskih razmerah. Foto: Oleksandr Kovalenko
Joanna Mytkowska, dobitnica nagrade Igorja Zabela

Žirija nagrade priznava umetnostni zgodovinarki, kustosinji Joanni Mytkowski, ki je od leta 2007 direktorica Muzeja za moderno umetnost v Varšavi, velike intelektualne, kuratorske in civilnodružbene dosežke, ki jih je razvijala v zadnjih 15 letih, še posebej kot direktorica varšavskega muzeja. Prepoznava njeno predanost pri utrjevanju odnosa med umetnostjo in družbo v času korenitih družbenopolitičnih sprememb na Poljskem in širše kot tudi izstopajoče znanje o umetnosti srednje in vzhodne Evrope, beremo v obrazložitvi nagrade.

Štipendije je žirija namenila kustosinji, raziskovalki in pedagoginji Edith Jeržabkova, ki je nagrajena za vztrajanje v emancipatornih neinstitucionalnih oblikah kulturne produkcije ter za iskanje novih izrazov kuratorske prakse in teorije, ter Društvu Oberliht iz Kišinjeva, ki je prepričalo s kontinuirano podporo lokalni umetniški skupnosti in inovativnim angažmajem v projektih v javnem prostoru.

Prejemnik štipendije po izboru glavne nagrajenke pa je Raziskovalni center za vizualno kulturo iz Kijeva, ki z analiziranjem vizualne kulture spodbuja refleksijo o postsovjetskih politično-ekonomskih razmerah. Nagrajen je za izjemen prispevek k delovanju, kritičnemu mišljenju in ustvarjanju v izjemno težavnih okoliščinah današnje Ukrajine v vojnem stanju.

Nagrajence bodo predstavili na slavnostni prireditvi, ki bo 7. decembra v Moderni galeriji.

Nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo podeljujejo mednarodno delujočim kustosom, umetnostnim zgodovinarjem in teoretikom, piscem in kritikom, katerih delo je pomembno za področje vizualne umetnosti in kulture v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Od letos prejemnika glavne nagrade in dveh štipendij izbere tričlanska mednarodna žirija na osnovi predlogov desetih t. i. nominatorjev, eno delovno štipendijo pa izbere aktualni nagrajenec.

Nagrado, ki je pobuda Erste sklada z Dunaja, od leta 2008 podeljujejo bienalno, odslej bo prireditev v organizaciji Društva Igorja Zabela potekala v Ljubljani. S skladom v višini 76.000 evrov velja za eno prestižnejših priznanj za kulturne dejavnosti v regiji.

Letos so v žiriji sedeli kustos Narodne galerije Praga Adam Budak, kustosinja newyorškega muzeja MoMA Ana Janevski in direktor Narodne umetnostne galerije Albanije Erzen Shkololli.

Nominatorji za nagrado pa so bili Anna Daučikova, Branislav Dimitrijević, Maja in Reuben Fowkes, Christian Höller, Livia Paldi, Dan Perjovschi, Magdalena Radomska, Barbara Steiner, Adam Szymczyk in Maria Vassileva.

Joanna Mytkowska, dobitnica nagrade Igorja Zabela