Foto:
Foto:
Antologijska izdaja revije.
The Burlington Magazine
Bogdan Borčič
Primer baroka na Slovenskem
Detajl freske Franca Jelovška v cerkvi na Sladki gori

Höfler je nagrado, ki jo podeljujejo za dosežke na področju umetnostne zgodovine, prejel za zasluge pri pedagoškem delu na ljubljanski filozofski fakulteti, zasluge na področju promocije slovenske umetnostne dediščine in zgodovine v mednarodnem prostoru ter svoj znanstveni opus.

Pogosto citiran strokovnjak
V njem se je Höfler, ki je tudi sicer v svoji karieri sodeloval v celi vrsti založniških in razstavnih projektov ter v strokovnih simpozijih, posvečal slovenski, srednjeevropski in italijanski umetnosti. Bibliografija Janeza Höflerja šteje več kot 260 enot, izsledke raziskav, katerih tematika sega od srednjega do zgodnjega novega veka, je objavljal pri nas in v tujini (npr. v strokovnih revijah The Burlington Magazine in Zeitschrift fuer Kunstgeschichte), velja pa tudi za pogosto citiranega avtorja.

Priznanja trem damam
Podelili so tudi priznanja Izidorja Cankarja, ki so jih dobili vodja galerijskega programa Cankarjevega doma Nina Pirnat Spahić, direktorica Zavoda SCCA Barbara Borčič in znanstvenica Barbara Murovec.

CD je likovno dozorel
V obrazložitvi lahko med drugim preberemo, da se je Cankarjev dom pod vodstvom Nine Pirnat Spahić razvil v pomemben likovnokulturni center. V tem času so storili preskok od priložnostnih likovnih razstav do kontinuiranega in uravnoteženega predstavljanja domače in tuje likovne ustvarjalnosti.

Večstransko delovanje
Barbara Borčič je priznanje prejela za dejavnosti kot kustosinja, kritičarka, urednica in organizatorka, ves čas pa je tudi objavljala dela, v katerih je sistematično opredeljevala novejše umetnostne težnje. Med deli, nastalimi v zadnjem času, velja poudariti monografijo o grafičnem opusu Bogdana Borčiča, ki je eden ključnih slovenskih sodobnih grafikov.

Barok na Slovenskem
Barbara Murovec se posveča raziskavam baročnega slikarstva na Slovenskem, temi, iz katere je tudi doktorirala. V zadnjem času je pozornost strokovne in širše javnosti pritegnila s pripravo posveta slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Naloge in izzivi umetnostne zgodovine v 21. stoletju, posledica katerega je tudi zbornik Slovenska umetnostna zgodovina: tradicija, problemi, perspektive.