Arhitekt Jože Plečnik si je tržnico zamislil kot monumentalno in zvezno oblikovan obrečni prostor, ki se razteza med Tromostovjem in Zmajskim mostom. Foto: BoBo
Arhitekt Jože Plečnik si je tržnico zamislil kot monumentalno in zvezno oblikovan obrečni prostor, ki se razteza med Tromostovjem in Zmajskim mostom. Foto: BoBo
Plečnikove Žale so bile v prvem desetletju 21. stoletja razglašene za kulturni spomenik Slovenije državnega pomena. Dobile so tudi znak evropskega spomenika, kakršnega imajo samo trije spomeniki v Sloveniji (še bolnica Franja in cerkvica Javorca). Foto: BoBo
Plečnikova cerkev sv. Mihaela na Barju
Vpis na Unescov seznam svetovne dediščine temelji predvsem na sintezi tradicije in ustvarjalnosti osrednjega slovenskega arhitekta 20. stoletja. Foto: BoBo
Arhitekt je s svojimi stvaritvami pomembno zaznamoval podobo Ljubljane. Foto: BoBo

Priprava nominacije stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika poteka v sodelovanju s Češko v okviru projekta serijske čezmejne nominacije, so na ministrstvu potrdili za MMC.

Predlog slovenske strani obsega naslednje Plečnikove arhitekture in prostorske ureditve: cerkev sv. Mihaela v Črni vasi na Barju, promenada ob nabrežjih in mostovi reke Ljubljanice vključno s tržnico, Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Pokopališče Žale - Vrt vseh svetih in cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški. Natančen seznam Plečnikovih del te serijske nominacije je sicer še odvisen od končne uskladitve s partnerji nominacije, pa tudi od preliminarne strokovne presoje Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja ICOMOS, ki je svetovalno telo Unesca, so opozorili na ministrstvu.

Unesco dediščino postavi v mednarodni kontekst
Zanimalo nas je tudi, katera bi bila največja prednost vpisa na Unescov seznam, glede na to, da so Plečnikova dela kot kulturni spomeniki v domovini večinoma že zaščitena. Dodana vrednost vpisa je nedvomno umeščanje slovenske kulturne dediščine v mednarodni kontekst, odgovarjajo na ministrstvu, v družino najbolj izjemnih spomenikov in spomeniških območij, katerih ohranitev je izjemnega pomena za celotno mednarodno skupnosti in bistveno presega lokalni, nacionalni pomen.

Večji priliv turistov, večja obveza za skrb
Povečana prepoznavnost je velika spodbuda tudi področju turizma, saj se številni obiskovalci osredotočajo na Unescove destinacije in s tem spodbujajo razvoj kulturnega turizma v državah, ki imajo spomenike in spomeniška območja z znamko svetovne dediščine. Ključna s strokovnega stališča pa je povečana skrb za spomenike, še posebej njihovo trajnostno in celovito upravljanje, ki z vpisom ni zgolj obveznost njenega posameznega lastnika, temveč postane mednarodna obveza države, ki mora centru za svetovno dediščino tudi redno poročati o stanju ohranjenosti in ukrepih za ohranitev.

Celotna procedura traja kar štiri leta
Postopek nominacije, ki trenutno poteka brez večjih zapletov, traja približno štiri leta od začetka dela pri projektu. Opraviti je treba več predpisanih korakov, so razložili na ministrstvu. Najprej, vsaj eno leto pred načrtovano vlogo nominacije, morajo države centru za svetovno dediščino oddati predlog za vpis na t. i. poskusni seznam svetovne dediščine, kar je obenem nujni predpogoj pred oddajo nominacije.

Po vložitvi dosjeja nominacije približno leto in pol potekajo različni postopki: pregled nominiranega območja na terenu, kabinetna evalvacija, morebitni zahtevki dopolnitve ali pojasnila države predlagateljice od ICOMOS-a. Po končnih dopolnitvah ta svet izdela oceno nominacije in odboru za svetovno dediščino, ki odloča o vpisih, predstavi svoj predlog glede vpisa na seznam svetovne dediščine.

Februarja vloga v Parizu
Po obdobju usklajevanja s češko stranjo in pripravi izhodišč za projekt nominacije so slovenski strokovnjaki, imenovani v strokovno skupino za pripravo nominacije, svoje delo dejavno - s terenskim ogledom nepremičnin - začeli februarja 2014.

Končno besedilo za poskusni seznam, ki ga je s svojimi predlogi dopolnila tudi češka stran, je v usklajevanju in bo do februarja posredovano centru v Parizu. Za konec leta je načrtovan tudi skupni sestanek obeh držav, na katerem bodo določili podroben časovni potek projekta in naloge pri pripravi dosjeja nominacije.