"Nisem pa le počaščena, v članstvu vidim veliko spodbudo za aktivno udejstvovanje tudi v prihodnje, za promocijo in širjenje zanimanja za slovensko sodobno glasbo ter odgovornost, da opozarjam na problematiko, in za iskanje rešitev," je še za STA dodala Nina Šenk. Foto: Ciril Jazbec

37-letna skladateljica Nina Šenk je namreč v preteklem mesecu postala izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Šenkova je tako postala trenutno najmlajša članica SAZU-ja, ki ima zdaj 96 rednih in izrednih članic in članov ter 85 dopisnih.

V razred za umetnost sta bila na novo sprejeta še pesnik Milan Jesih (na posnetku) in kipar Mirko Bratuša. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
V razred za umetnost sta bila na novo sprejeta še pesnik Milan Jesih (na posnetku) in kipar Mirko Bratuša. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Šest razredov SAZU-ja
Pod SAZU-jevo streho se znanstvena in umetnostna dejavnost izvaja v šestih razredih. Na junijski skupščini je bilo za nove izredne člane izvoljenih devet, za dopisne člane pa 11 uglednih imen iz sveta znanosti in umetnosti. V razred za umetnost, ki ima zdaj 20 članov, sta bila poleg Nine Šenk na novo sprejeta še kipar Mirko Bratuša in pesnik Milan Jesih.

Zgodovinar Peter Vodopivec ter pravnik in pravni zgodovinar Janez Kranjc sta bila izvoljena v razred za zgodovinske in družbene vede, v razred za filološke in literarne vede profesor za angleško in ameriško književnost na ljubljanski Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Igor Maver in profesorica za slovenski knjižni jezik z iste fakultete Andreja Žele. V razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede je bil izvoljen biokemik Roman Jerala ter v razred za naravoslovne vede Hojka Kraigher.

Struktura članstva SAZU-ja

SAZU ima častne, redne, izredne in dopisne člane, zakon o tej organizaciji pa število članov omejuje na največ 60 rednih in 30 izrednih ter 90 dopisnih članov, pri čemer se omejitev nanaša na člane, mlajše od 75 let. Kot so povedali za STA, je trenutno 71 rednih ter 25 izrednih članic in članov. Povprečna starost vseh rednih, izrednih in dopisnih članov je 75,45 leta. Rednih in izrednih članic je zgolj 9, kar je 10 odstotkov. V razredu umetnosti ni nobene redne članice.

Nina Šenk je edina izredna članica, medtem ko je Maja Haderlap edina dopisna članica. Nina Šenk je tudi prva med slovenskimi skladateljicami, ki je postala izredna članica SAZU-ja. Med glasbeniki sta redna člana skladatelj in dirigent Lojze Lebič ter skladatelj Janez Matičič, izredni član je skladatelj in klarinetist Uroš Rojko.

Kako potekajo volitve?
Volitve novih članov so vsako drugo leto na volilni skupščini. Kot piše v statutu te akademije, kandidiranje za člane poteka na osnovi predlogov ali pobud. Predlog za izvolitev rednega, izrednega ali dopisnega člana pa lahko dajo predsedstvo SAZU-ja, njegovi razredi ali najmanj trije redni člani. Pobudo za izvolitev lahko dajo razredi za kandidate s področja znanosti ali umetnosti drugih razredov in jo posredujejo ustreznemu razredu. Ta jo lahko zavrne ali pa jo posreduje predsedstvu akademije kot svoj predlog. Naziv akademik ali akademikinja imajo samo redni člani in članice.

Članstvo v SAZU-ju preneha s smrtjo ali z odpovedjo članstvu. Foto: BoBo
Članstvo v SAZU-ju preneha s smrtjo ali z odpovedjo članstvu. Foto: BoBo

Upravičeni do stalne mesečne nagrade
Rednim in izrednim članom SAZU-ja, državljanom Republike Slovenije s tukajšnjim stalnim bivališčem, pripada stalna mesečna nagrada. Tako rednim članom pripada nagrada v višini 100 odstotkov, izrednim članom pa 60 odstotkov povprečne bruto plače v Sloveniji zaposlenih delavcev za obdobje zadnjih treh mesecev, določa statut.

Trenutni predsednik SAZU-ja je Tadej Bajd (1949), sicer profesor robotike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Foto: BoBo
Trenutni predsednik SAZU-ja je Tadej Bajd (1949), sicer profesor robotike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Foto: BoBo

Temeljna vprašanja ustreznih znanstvenih oziroma umetnostnih disciplin obravnavajo razredi, ki so nosilci nalog SAZU-ja. Ti podajajo predloge oziroma mnenja o stanju in programih razvoja znanosti oziroma umetnosti, organizirajo razprave, posvetovanja, predavanja in razstave, skrbijo za publikacije ter izvajajo še druge naloge v skladu z zakonom o SAZU-ju, statutom ter sklepi skupščine in predsedstva.

Od leta 1938 delujoča ustanova
Sicer pa pod okriljem SAZU-ja delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili zaradi posebnih dosežkov izvoljeni za njegove člane. Mnogi med njimi so vodilni znanstveniki ali raziskovalci v programih slovenskih raziskovalnih ustanov in univerz, pa tudi univerz in akademskih ustanov v tujini, še piše na spletni strani leta 1938 ustanovljenega SAZU-ja.