Ocenjene vrednosti naročila MOL ni objavil, ponudbe pa bodo odpirali 23. aprila.

Foto: Alenka Bevčič/TV Slovenija
Foto: Alenka Bevčič/TV Slovenija
Sorodna novica "MOL, stran od Avtonomne Tovarne Rog!" Policisti uporabili solzivec.

MOL pričakuje, da bo izvajalec vsa gradbeno-obrtniška in tudi elektrostrojna dela, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, opravil v 14 mesecih od začetka veljavnosti pogodbe. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je predmet pogodbe obnova spomeniškovarstveno zaščitenega objekta nekdanje tovarne Rog, dozidava severne fasade ter gradnja garaž v kleti, pa tudi ureditev terase in okolice.

Obljubljeno ustvarjalno središče
Center Rog bo po navedbah MOL-a zagotovil prostore več kot 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na več kot 8000 kvadratnih metrih novih sodobnih produkcijskih površinah.
Mednarodno zasnovan program Centra Rog bo vzpostavil 20 novih produkcijskih prostorov, ki bodo dani za krajša ali daljša obdobja v brezplačen najem različnim produkcijskim skupinam. Sodobno tehnično opremljen Rog Lab bo kot valilnica projektov s področja kreativnih industrij zagotavljal tehnično infrastrukturo.

Sorodna novica Z območja nekdanje tovarne Rog v tednu dni odpeljali skoraj 43 ton smeti

Sodobna splošna knjižnica bo v enem delu delovala tudi kot specializirana knjižnica za arhitekturo, oblikovanje in kreativne industrije. Center Rog pa bo imel tudi novo večnamensko dvorano za potrebe razstavne, glasbene, intermedijske ali predavateljske in prezentacijske dejavnosti, lahko preberemo na spletni stran občine. Vrednost projekta je ocenjena na 27,6 milijona evrov.

Pritožbe deložiranih niso bile uslišane
Prevzemu objekta v posest, ki ga je MOL izvedel 19. januarja, so se uprli uporabniki prostorov znotraj Roga, posredovala je tudi policija. Pozneje je bila na Okrajno sodišče v Ljubljani vložena posestna tožba, saj je skupnost Avtonomne tovarne (AT) Rog zatrjevala, da je MOL uporabnike Roga deložiral brez pravne podlage. Vendar je sodišče v celoti zavrnilo trditve nekdanjih uporabnikov glede kršenja njihovih posestnih pravic.