Janez Pipan se najverjetneje poslavlja od mesta direktorja SNG-ja Drama Ljubljana. Na razpis pa sta se, poleg Pipana, prijavila Ivo Ban in Janez Vencelj. Foto: SNG Drama Ljubljana
Janez Pipan se najverjetneje poslavlja od mesta direktorja SNG-ja Drama Ljubljana. Na razpis pa sta se, poleg Pipana, prijavila Ivo Ban in Janez Vencelj. Foto: SNG Drama Ljubljana
NSK se je na seji seznanil s strategijo razvoja mestne občine Ljubljana, ki je prvi tovrsten dokument kulturne politike pri nas. Foto: MMC RTV SLO

Na današnji seji Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) je predsednik tega sveta Janez Pipan, sicer ravnatelj SNG Drama, nepreklicno odstopil. Pipana so na mesto predsednika nacionalnega sveta za kulturo, tako kot celotni svet, na predlog vlade državnega zbora izvolili julija leta 2004. Njegov mandat naj bi trajal pet let, predčasno pa je iz mesta odstopil zaradi osebnih razlogov.

Kot piše na spletni strani NSK-ja, gre za neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo; spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo, obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture, in daje pobude ter predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture. Pipanov naslednik še ni znan.

Seznanitev s strategijo razvoja v MOL-u
NSK pa se je na današnji seji spoznal tudi s poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2004-2007 za leto 2007. Svet se je strinjal s pripravo strategije razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2008-2011, ki je prvi do zdaj pripravljen dokument mestne kulturne politike v Sloveniji. NSK je, po besedah Pipana, pozdravil razpravo o strategiji, s pričakovanjem, da bodo predlagatelji upoštevali tudi kritične predloge in pripombe. Svet se je zavzel tudi za spoštovanje zgodovinskih vsebinskih identitet obstoječih kulturnih zavodov in drugih institucij, ki imajo z zakoni zagotovljene programske avtonomije.