Vlada je v januarski obisk notranjsko-kraške regije vključila tudi občino Pivka in Park vojaške zgodovine. Celovito ureditev in razvoj tega parka so zdaj prepoznali kot javni interes države, zato bodo temu namenili sredstva, ki so se sprostila po razveljavitvi sklepa iz 20. januarja 2011, po katerem so sredstva namenili za gradnjo Umetnostne galerije Maribor. Foto: BoBo
Vlada je v januarski obisk notranjsko-kraške regije vključila tudi občino Pivka in Park vojaške zgodovine. Celovito ureditev in razvoj tega parka so zdaj prepoznali kot javni interes države, zato bodo temu namenili sredstva, ki so se sprostila po razveljavitvi sklepa iz 20. januarja 2011, po katerem so sredstva namenili za gradnjo Umetnostne galerije Maribor. Foto: BoBo
Park vojaške zgodovine Pivka
Park vojaške zgodovine Pivka na nacionalni ravni pomembno prispeva k ohranjanju vojaškozgodovinske in vojaškotehnične dediščine ter h krepitvi domovinske zavesti, poleg tega dopolnjuje turistično ponudbo v notranjsko-kraški regiji. Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

Vlada je 20. januarja 2011 sprejela sklep, da bo takratno ministrstvo za kulturo iz kohezijskih sredstev s postopkom neposredne potrditve projekta v letih 2011, 2012 in 2013 zagotovilo 10 milijonov evrov za sofinanciranje gradnje Umetnostne galerije Maribor.
Danes je vlada ugotovila, da se gradnja omenjene galerije lani ni niti začela, kar je bilo zahtevano v resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011. Ugotovili so tudi, da pogoji za porabo teh sredstev niso bili izpolnjeni niti do leta 2013. Zato je vlada sklenila, da bo omenjena sredstva preusmerila v drug nacionalno pomemben projekt - Park vojaške zgodovine Pivka.
Ohranjanje vojaške dediščine za krepitev domovinske zavesti
Kot pojasnjujejo v gradivu po seji vlade, lahko država na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo sofinancira investicije v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, če ta presega pomen, ki ga ima za lokalno skupnost, ali zaradi skladnega razvoja Slovenije, kadar je investicija oz. razvoj infrastrukture v javnem interesu države. "Glede na dosedanji razvoj Park vojaške zgodovine Pivka na nacionalni ravni pomembno prispeva k ohranjanju vojaškozgodovinske in vojaškotehnične dediščine ter h krepitvi domovinske zavesti. Poleg tega predstavlja pomembno dopolnitev turistične ponudbe v notranjsko-kraški regiji in v nacionalnem merilu," so zapisali na vladi.
Celovita ureditev parka je v javnem interesu države
Da sta celovita ureditev in razvoj omenjenega parka v javnem interesu države, je vlada sklenila danes, ko se je tudi seznanila z informacijo o celoviti ureditvi parka in ocenjeno vrednostjo celovite ureditve parka, ki znaša 13,3 milijona evrov brez DDV-ja.
Ministrstvo bo po sklepu vlade zagotovilo sredstva pod pogojem, da bo najpozneje do konca maja 2013 urejeno lastništvo nepremičnin in premičnin ter da bosta zagotovljeni potrebna projektna in gradbena dokumentacija. Občina Pivka bo med drugim morala zagotoviti tudi sredstva za pokritje DDV-ja.
Vlada bo občini brezplačno odsvojila nekdanjo vojašnico v Pivki
Vlada je občino Pivka in Park vojaške zgodovine obiskala ob nedavnem obisku notranjsko-kraške regije. Na današnji seji je vlada sklenila tudi, da bo občini brezplačno odsvojila nekdanjo vojašnico v Pivki, v kateri je od leta 2004 postopno nastajal park vojaške zgodovine. Ker za nekatera zemljišča znotraj kompleksa, ki so v lasti države, upravljavec še ni bil določen, je še sklenila, da bo omenjena zemljišča upravljalo ministrstvo za obrambo.