Osrednjo Plečnikovo nagrado so za stanovanjsko-poslovni kompleks Situla v Ljubljani prejeli Matija Bevk, Vasa Perović in Andrej Ukmar. Foto: Društvo arhitektov Ljubljana
Osrednjo Plečnikovo nagrado so za stanovanjsko-poslovni kompleks Situla v Ljubljani prejeli Matija Bevk, Vasa Perović in Andrej Ukmar. Foto: Društvo arhitektov Ljubljana

Predpisani gabariti in stroge urbanistične omejitve so avtorjem kompleksa na degradiranem območju med Vilharjevo cesto in severno stranjo železniških tirov glavne mestne potniške postaje predstavljali dodaten izziv pri oblikovanju.

Iz utemeljitve nagrade arhitektom Situle
V Sloveniji je samo en center za vodenje in kontrolo zračnega prometa, ki je bil 20 let v Ljubljani, od marca 2013 pa je na Brniku.
V Sloveniji je samo en center za vodenje in kontrolo zračnega prometa, ki je bil 20 let v Ljubljani, od marca 2013 pa je na Brniku. Foto: Miran Kambič
Na Ptuju je v novi vsebinski luči kot kongresno-kulturno središče septembra lani zaživel dominikanski samostan, eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov tega najstarejšega slovenskega mesta.
Na Ptuju je v novi vsebinski luči kot kongresno-kulturno središče septembra lani zaživel dominikanski samostan, eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov tega najstarejšega slovenskega mesta. Foto: Društvo arhitektov Ljubljana
Plečnikova nagrada za arhitekte ljubljanske Situle

Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo so prejeli avtorji Centra za nadzor zračnega prometa Slovenije Brnik in prenove dominikanskega samostana na Ptuju.

Odgovornost do družbe
Kot je na podelitvi v Moderni galeriji poudaril minister za kulturo Uroš Grilc, je delo arhitekta odgovorno, saj njegova odgovornost ne obstaja le v razmerju do stranke, temveč do celotne družbe. S svojimi rešitvami namreč posega v javni prostor, z njimi pa vpliva na kakovost bivanja vseh nas. Poklic arhitekta zato velja za enega strožje reguliranih.

Končno celovita arhitekturna politika
Kljub temu, kot je dejal minister, javnega interesa na področju arhitekture do zdaj na najvišji ravni politike nismo znali najbolje ubesediti. Arhitektura je bila v dozdajšnji slovenski kulturi le slabo zastopana in poglavje o njej je v Nacionalni program za kulturo (NPK) 2008-2011 pot našlo skozi zadnja vrata s spremembo resolucije eno leto pred prenehanjem njene veljavnosti. Z NKP-jem 2014-2017 pa so ta molk prekinili in ji namenili samostojno poglavje ter s tem napovedali celovito arhitekturno politiko na vladni ravni, je dejal minister.

Poslovno-stanovanjski kompleks Situla predstavlja po prepričanju žirije vrhunsko stvaritev na področju arhitekture. Predpisani gabariti in stroge urbanistične omejitve so avtorjem kompleksa na degradiranem območju med Vilharjevo cesto in severno stranjo železniških tirov glavne mestne potniške postaje predstavljali dodaten izziv pri oblikovanju. Arhitekti so z vrhunskim arhitekturnim izdelkom postavili standard in merilo za nadaljnji razvoj tega pomembnega območja.

Funkcionalnost ne izključuje lepote
Center za nadzor zračnega prometa Slovenije na Brniku
, ki je delo arhitektov Jurija Sadarja in Boštjana Vuge, je po prepričanju žirije svojevrsten presežek. Tovrstne arhitekture so namreč v svoji funkciji podvržene visokim standardom nadzora in varovanja, zato je arhitekturna lupina v teh primerih v veliki večini v podrejenem odnosu funkciji. Brniški center za nadzor zračnega prometa s plastično oblikovano zunanjostjo temeljito presega ustaljeno anonimno tipologijo letaliških tehničnih objektov, je v utemeljitvi Plečnikove medalje zapisala žirija.

Spoštljiv pristop k samostanski arhitekturi
Za prenovo dominikanskega samostana na Ptuju sta Plečnikovo medaljo prejela Dean Lah in Milan Tomac. Kot je zapisano v utemeljitvi, sta avtorja na spoštljiv način posegla v mnogoplasten zgodovinski prostor samostanke arhitekture. Prenova je odličen primer zadržane in premišljene arhitekturne intervencije v občutljive historične kontekste, saj je preprosta in učinkovita.

Plečnikovo medaljo za življenjsko delo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture in uveljavljanju arhitekture v družbi sta prejela Andrej Hrausky in Majda Cajnko za 25-letno vodenje galerije Dessa. Plečnikova medalja za prispevek s področja strokovne publicistike je pripadla Nataši Koselj za monografijo o arhitektu Danilu Fürstu.

Poustvarjeni Plečnikovi strešniki
Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek je prejelo podjetje Bramac strešni sistemi za izdelavo replike Plečnikovega strešnika za prenovo treh cerkva: cerkve sv. Florjana v Srpenici, Plečnikove cerkve za Bežigradom in cerkve v Črni vasi na Barju. Priznanje za izvajalski dosežek je prejelo tudi podjetje Stol & Stol v Kamniku za izvedbo unikatnih stolov za hotel Plaza v Ljubljani.

Arhitektura prihodnosti
Študentsko priznanje je šlo v roke Martina Pelcla za diplomsko delo Arhitektura dialoga, ki predstavlja svojstveno raziskavo o vse večji odsotnosti komunikacije v arhitekturi in predloge, kako ta dialog spodbuditi.

Predpisani gabariti in stroge urbanistične omejitve so avtorjem kompleksa na degradiranem območju med Vilharjevo cesto in severno stranjo železniških tirov glavne mestne potniške postaje predstavljali dodaten izziv pri oblikovanju.

Iz utemeljitve nagrade arhitektom Situle
Plečnikova nagrada za arhitekte ljubljanske Situle