Direktor ZRC-ja SAZU Oto Luthar pojasnjuje, da je sponzorska pogodba nastala po dolgotrajnem obojestranskem iskanju načina za sodelovanje. Foto: BoBo
Direktor ZRC-ja SAZU Oto Luthar pojasnjuje, da je sponzorska pogodba nastala po dolgotrajnem obojestranskem iskanju načina za sodelovanje. Foto: BoBo
"Ta sponzorska sredstva so nam prišla kot z neba, da ga bomo lahko vsaj letos nekako nadgradili," pravi Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Foto: BoBo

Abanka je portalu Fran s sponzorsko pogodbo namenila 35.000 evrov sredstev.

Obojestransko iskanje načina za sodelovanje
Direktor ZRC SAZU Oto Luthar pojasnjuje, da se je to zgodilo po dolgotrajnem obojestranskem iskanju načina za sodelovanje. K temu so jih spodbudili tudi komentarji, ki so se pojavili v medijih, še zlasti po zavrnitvi vloge na razpisu ministrstva za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019.

Skupno prejeli 50.000 evrov
Sponzor je večino od skupno 50.000 evrov, torej 35.000 evrov, namenil Franu, 5.000 evrov so namenili podpori terenskega dela arheologa Ivana Šprajca, 10.000 evrov pa lahko ZRC nameni drugim, podfinanciranim projektom, je še povedal Luthar.

Po besedah predstojnika inštituta Marka Snoja je omenjeni razpis edini, na katerem se Fran lahko poteguje za sredstva. "Ministrstvo za kulturo objavlja razpise samo v smislu promocije določenih jezikovnih virov, med drugim tudi portalov, torej samo za promoviranje tega, kar že obstaja, ne pa za razvoj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in sploh vsi drugi financerji pa ne objavljajo razpisov za portale oziroma ničesar, kar bi bilo podobno temu, da bi se lahko prijavili."

Temeljni slovenski jezikovni priročniki
Fran, na katerem so na voljo temeljni slovenski jezikovni priročniki, kot sta Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in Slovenski pravopis, tako po Snojevih navedbah sploh ne more priti do sredstev za to, da bi ga lahko razvijali in vzdrževali. "Ta sponzorska sredstva so nam prišla kot z neba, da ga bomo lahko vsaj letos nekako nadgradili," je povedal.

Kako so portal financirali do zdaj?
Portal, ki so ga zagnali leta 2014, je nastal s pomočjo zunanjih sodelavcev, računalničarjev in oblikovalcev, ki so jih doslej plačevali iz infrastrukturnih sredstev in tržnih projektov, kot je druga izdaja SSKJ-ja, ki so jo prodali Cankarjevi založbi. Ta knjigo prodaja v knjižni obliki in inštitutu od tega namenja odstotke.

Prostovoljno delo sodelavcev inštituta
Portal Fran je nastal tudi s prostovoljnim neplačanim delom sodelavcev inštituta, ki so poskrbeli za baze. Vsebinski del Frana oziroma 32 slovarjev, ki jih nudi v uporabo, pa so osnovna dejavnost inštituta, ki jo financira agencija za raziskovalno dejavnost, pri čemer si pomagajo še z drugimi manjšimi projekti.

"Težava je v tem, da so ta sredstva iz leta v leto nižja, da se ne financirajo temeljne vsebine, ki so potem podlaga za Frana," je poudaril Snoj. Omenjenih 35.000 evrov po njegovih trditvah pomeni desetino vsote, ki jih inštitutu letos primanjkuje za financiranje osnovne dejavnosti, da bi slovarji lahko tekli dalje in bili jeseni spet na Franu.

Za letos jim zmanjka 350.000 evrov
Za polnjenje vsebin po Snojevih besedah potrebujejo kritično maso raziskovalcev, leksikografov, saj gre tri četrtine dejavnosti inštituta in s tem tudi tri četrtine proračuna, ki jim ga država v veliki meri pokriva, v smer, da se vsebine objavljajo na portalu.

"Ampak za letos zmanjka 350.000 evrov. In če se država ne bo odločila tega dofinancirati, potem se bo zgodilo, da bodo raziskovalci, ki jih je sama financirala, da so se usposobili za delo, na cesti," je še poudaril Snoj.

Podporo portalu, ki je imel septembra lani 20-milijonti obisk, je izrazila komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU-ju. V izjavi je poudarila zaskrbljenost, da "ignoranca in aroganca vlade utegneta povzročiti odpuščanja". Izrazila je tudi pričakovanje nad uresničitvijo obljube ministrice Maje Makovec Brenčič, da bodo zagotovljena ustrezna sredstva, ter zahtevo, da vlada "popravi to povsem nepotrebno napako in nemudoma omogoči ustrezno financiranje".