Ministrica za kulturo Majda Širca je prepričana, da bo razprava v najširši strokovni javnosti predloge ciljev še obklesala, dopolnila in izpolnila. Le tako bo nov Nacionalni program za kulturo nagovoril realna pričakovanja in potrebe na področju kulture v naslednjem štiriletnem obdobju. Foto: RTV SLO
Ministrica za kulturo Majda Širca je prepričana, da bo razprava v najširši strokovni javnosti predloge ciljev še obklesala, dopolnila in izpolnila. Le tako bo nov Nacionalni program za kulturo nagovoril realna pričakovanja in potrebe na področju kulture v naslednjem štiriletnem obdobju. Foto: RTV SLO

Marca je ministrstvo za kulturo (MzK) predstavilo Analizo stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012-2015 (uredniški odbor: Sonja Kralj Bervar, Nataša Bucik in Blanka Tivadar) in odprlo prostor javnim predlogom in mnenjem. Ministrstvo je po besedah generalne direktorice direktorata za kulturni razvoj in mednarodne zadeve na ministrstvu Sonje Kralj Bervar analizo stanja na področju kulture začelo pripravljati že lani oktobra. "Analiza je pregled stanja na področju ustvarjalnosti, produkcije, jezikovne politike, skrbi za kulturne pravice manjšin, podpornih sistemov izobraževanja, usposabljanja, štipendiranja in raziskovanja in vpogled v naša prizadevanja za posodobitev delovanja javnih zavodov in izboljšanje pogojev delovanja samozaposlenih in nevladnih organizacij na področju kulture, ki jih že dlje časa snujemo v dialogih z njimi in ob vzpostavljanju močnega podpornega sistema," so zapisali na ministrstvu. Ob tem "ponuja predloge ciljev, ki bodo v oporo pri nadaljnjih javnih razpravah ob pripravi novega Nacionalnega programa za kulturo."

Analiza državno sofinanciranih kulturnih dogajanj
Analiza je zajela desetletno obdobje, v njej pa so po posameznih področjih predstavljeni tudi cilji za prihodnji Nacionalni program za kulturo 2012-2015, kot so jih videle strokovne službe ministrstva za kulturo. Analiza se je osredotočila na tista dogajanja v kulturi, ki so sofinancirana iz državnega proračuna, v prihodnji analizi pa si želijo vključiti tudi podatke lokalnih skupnosti, ki so sicer avtonomne in ministrstvu niso obvezane posredovati podatkov. Zajetni dokument na več kot 650 straneh vsebuje tudi predloge razvojnih ciljev in potrebnih ukrepov, ki izvirajo iz temeljnih ciljev MzK: ohranjati doseženo in ga obenem posodabljati; zmanjševati razlike pri financiranju institucionalnih ter neinstitucionalnih programov in projektov; pospeševati mreženje kulturne politike in utrjevati pogled na kulturo kot dodano vrednost.


Razprava o postavljenih ciljih in potrebnih ukrepih
Po javni razpravi, na katero je prišla množica odzivov s predlogi kakovostnih dopolnitev analize in ciljev, so strokovne službe ministrstva predloge dopolnitev vključile v gradivo in jih objavile na spletni strani ministrstva. Danes se začenja nov krog posvetov, predstavitve pa bodo do četrtka, 9. junija, v sejnih dvoranah ministrstva na Maistrovi ulici 10 in Metelkovi ulici 4. Z razpravami želijo preveriti, ali so pričakovanja javnosti dovolj jasno nagovorjena s predlogi ciljev, ki jih predstavljajo, in zagotoviti, da bo Nacionalni program za kulturo nagovoril realna pričakovanja in potrebe na področju kulture v naslednjem štiriletnem obdobju. Ministrstvo čaka priprava ciljev, želijo pa, da bi lahko predlog Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015 predložili vladi v obravnavo še pred poletnimi počitnicami.


Štiridnevni urnik za razpravo na vseh področjih
V ponedeljek se bo razprava osredotočala na mednarodno sodelovanje, področje medijev in avdiovizualne kulture ter na knjižnično dejavnost, v torek na cilje in ukrepe s področja uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti in arhive. V sredo se bo razpravljalo o kulturni dediščini, kulturnih pravicah manjšin, podpori izobraževanju, usposabljanju in raziskovanju ter ljubiteljskih kulturnih dejavnostih. Četrtkov posvet bo obravnaval nevladne organizacije in sindikate.