Po drugi svetovni vojni je muzej hkrati s prevzemom upravljanja gradu širil območje svojega delovanja in leta 1963 dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj, leta 2009 pa zdajšnji naziv. Foto: MMC RTV SLO
Po drugi svetovni vojni je muzej hkrati s prevzemom upravljanja gradu širil območje svojega delovanja in leta 1963 dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj, leta 2009 pa zdajšnji naziv. Foto: MMC RTV SLO
125 let Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je sicer splošni muzej z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, pedagoško službo, konservatorsko-restavratorsko dejavnostjo, galerijsko-razstaviščnim oddelkom in knjižnico.

Kot je povedal direktor muzeja Aleksander Lorenčič, svoje poslanstvo opravlja na območju občin Spodnjega Podravja in se spoprijema s številnimi izzivi, a hkrati tudi s številnimi perečimi težavami, med drugim v zadnjem času z iskanjem prostorov za bogato arheološko zbirko ter nujno prenovo grajskega kompleksa, ki ga je dobil v upravljanje že leta 1945.

Začetki muzeja segajo v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji. Dve leti pozneje so zbirko dopolnili s številnimi podarjenimi muzealijami različnih zvrsti in muzej poimenovali po donatorju Franzu Ferku. Z leti je postalo razstavišče pretesno, zato mu je občina dodelila del nekdanjega dominikanskega samostana, kamor se je preselil leta 1928.

Nima vsak muzej grajskih prostorov ...
Po drugi svetovni vojni je muzej hkrati s prevzemom upravljanja gradu širil območje svojega delovanja in leta 1963 dobil naziv Pokrajinski muzej Ptuj, leta 2009 pa zdajšnji naziv. Deluje namreč na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih, obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

Med najatraktivnejšimi in obiskanimi so zbirke v ptujskem grajskem kompleksu, predvsem glasbil, orožja, fevdalne stanovanjske kulture z zbirko turkerij, zbirka pustnih mask, galeriji srednjeveških in baročnih umetnin in podobno. Nekdanji dominikanski samostan je bil vse do leta 2011 namenjen arheologiji z antičnim, srednjeveškim in novoveškim lapidarijem, rekonstrukcijo II. in V. mitreja ter zbirko drobnega arheološkega gradiva in numizmatično zbirko.

V stavbi nekdanjega mestnega zapora v Prešernovi ulici so uprava muzeja, knjižnica, konservatorsko-restavratorske delavnice in zgodovinska zbirka Ptuj z okolico v 20. stoletju, Miheličeva galerija v mestnem obrambnem stolpu ob Dravi pa je namenjena razstavam sodobne likovne umetnosti in študijskemu kabinetu, v katerem so deponirana številna dela Franceta Miheliča.

V 80. letih prejšnjega stoletja so v gradu Velika Nedelja pri Ormožu odprli etnološko zbirko, ki je z leti prerasla v dislocirano enoto muzeja s sedežem v stavbi ormoškega gradu. Danes je v njem med drugim postavljena zbirka Marka Sluge, v prostorih leta 2011 obnovljene grajske pristave pa so na ogled arheološke, etnološke, zgodovinske in kulturnozgodovinske zbirke.

125 let Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož