Ministrstvo za kulturo je ob današnjem vladnem obisku v sporočilu za javnost predstavilo nekatere projekte in programe, ki jih (so)financira v Zasavski regiji. Kot so spomnili, so lani po dobrem desetletju obudili javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, letos pa so objavili nov javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture.

Minister za kulturo je v sklopu vladnega obiska zasavske regije danes v občinah Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje.Foto: Twitter Vlade RS
Minister za kulturo je v sklopu vladnega obiska zasavske regije danes v občinah Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje.Foto: Twitter Vlade RS

Obnova odrske tehnike in izboljšava obstoječe infrastrukture
Finančna sredstva v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov sta na obeh razpisih prejeli dve zasavski občini. Občina Zagorje ob Savi bo s pridobljenimi sredstvi obnovila odrsko tehniko v Kulturnem centru Delavski dom v Zagorju pri Savi, Občina Trbovlje pa izboljšala obstoječo infrastrukturo stavbe Delavskega doma Trbovlje.

Vlada v Zasavju o težavah, uspehih in načrtih regije, v Trbovljah so jo pričakali protestniki

Konservatorsko-restavratorska dela v Zasavju
Ministrstvo za kulturo bo na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine v obdobju 2021‒2022 s 17.800 evri podprlo konservatorsko-restavratorska dela na področjih sakralne in profane stavbne dediščine. V občini Zagorje ob Savi bodo v sklopu obnove izvedli konservatorsko-restavratorske posege na lesenem poznobaročnem ohišju za kip Marije v Cerkvi imena Marijinega na Sveti Planini, v občini Trbovlje pa na kipih rudarjev na portalu občinske stavbe.

Z RUK-om tudi sodobna umetnost
Na področju sodobne umetnosti ministrstvo v Zasavju podpira Mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ‒ RUK, ki jo vodi Delavski dom Trbovlje. Mrežo, v kateri sodelujeta še koprska PiNA in mariborska Kibla, v obdobju 2019‒2023 s 4,5 milijona evrov sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Videovzpon na najvišji dimnik v Evropi
Eden od odmevnejših projektov v okviru mreže je Vrtoglavi ptič iz leta 2020, 360-stopinjski videovzpon na vrh trboveljskega dimnika. V Trbovljah med drugim vodijo projekt digitalizacije kulturne dediščine, ustvarili so humanoidni družabni robot Eva, v sodelovanju s Tomom Križnarjem razvijajo sistem z majhnimi napravami, tako imenovanimi oddajniki LoRa, s katerimi bi v Nubskih gorah omogočili omrežje s pametnimi telefoni. Pred nekaj dnevi so organizirali festival Speculum Artium.

70 let Zasavskega muzeja Trbovlje
Ministrstvo v Zasavju tudi sofinancira delovanje medobčinskega muzeja za novejšo zgodovino Zasavski muzej Trbovlje, ki letos praznuje 70-letnico delovanja. Ministrstvo njegovo delovanje letos sofinanciralo z 226.200 evri.

Foto: Twitter Vlade RS
Foto: Twitter Vlade RS

Skrb za razvoj medijske krajine Zasavja
Kot so še sporočili z ministrstva, sta za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa na rednem letnem razpisu ministrstva finančna sredstva prejela dva medija, in sicer v skupni višini 163.400 evrov.