Rupnikova izguba statusa jezuita pa po njihovem mnenju nima nobene vzročno-posledične povezave s statusom nagrajenca. Foto: BoBo
Rupnikova izguba statusa jezuita pa po njihovem mnenju nima nobene vzročno-posledične povezave s statusom nagrajenca. Foto: BoBo
Sorodna novica Bo pater Rupnik vrnil Prešernovo nagrado, bo Makarovičevi vrnjena v celoti?

Rupnika dodatno bremeni še nedavna izključitev iz jezuitskega reda. Kot so zapisali v Upravnem odboru (OU) Prešernovega sklada izključitve patra Rupnika iz jezuitskega reda "že načelno niso poklicani komentirati". Kot so pojasnili, gre za avtonomno odločitev subjekta cerkvenega prava, ki ne po vsebini ne po pravnem statusu – načelo ločitve Cerkve od države – nima povezave s strokovnimi in odločevalskimi pristojnostmi UO Prešernovega sklada.

"Še manj more upravni odbor komentirati dikcijo 'ali ste za odvzem nagrade?' Najprej zato, ker status oziroma izguba tega statusa v jezuitskem redu nima nobene vzročno-posledične zveze s statusom Prešernovega nagrajenca. Nato zato, ker v zakonu o Prešernovi nagradi zaenkrat ni nobenega člena, ki bi določal pogoje in postopek odvzema Prešernove nagrade. Prav tako še ni nobenega predloga za spremembo zakona v tej smeri," so zapisali v upravnem odboru.

Obenem so opozorili še na načelni dvom, "ali bi ob zakonskem institutu odvzema nagrade, Prešernova nagrada 'na preklic' sploh še imela težo in status, kakršnega ima in bi bilo želeti, da ga ohrani še za naprej".

Finančni del Prešernove nagrade, kar je v pristojnosti ministrstva za kulturo, so Svetlani Makarovič vrnili, postopki glede izročitve plakete pa še potekajo. Foto: BoBo
Finančni del Prešernove nagrade, kar je v pristojnosti ministrstva za kulturo, so Svetlani Makarovič vrnili, postopki glede izročitve plakete pa še potekajo. Foto: BoBo

V primeru Svetlane Makarovič UO še razrešuje pravni status zavrnitve
Glede vrnitve nagrade Svetlani Makarovič pa so zapisali, da o "vrnitvi" Prešernove nagrade iz leta 2000 pisateljici v odboru v aktualni sestavi niso nikoli razpravljali, saj ji nagrada ni bila "odtujena" ali "odvzeta" in ji zato tudi ne more biti "vrnjena", saj manjka subjekt odtujitve ali odvzema, ki bi to edini lahko storil.

Je pa upravni odbor na dveh rednih sejah letos razpravljal o zakonskem statusu "javno in v celoti zavrnjene Prešernove nagrade" (done cannot be undone) in o pravni podlagi za obligatornost pisateljičine "spremenjene volje" v odnosu do zavestne zavrnitve pred 23 leti (zastaralni rok, obligacijska razmerja, protokol), so pojasnili.

Ob tem UO Prešernovega sklada, ki je, kot poudarjajo, v skladu z zakonom o Prešernovi nagradi in Statuta Prešernovega sklada v Sloveniji edini pooblaščeni uradni organ za dodeljevanje in podeljevanje Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, "izjavlja, da Svetlani Makarovič 'v celoti zavrnjena' nagrada iz leta 2000 ni bila 'vrnjena' in da v tej zvezi tudi še ni sprejel nobenega sklepa". "Problem v tej zvezi namreč ni 'vrnitev' nagrade, ampak aktualni pravni status njene 'zavrnitve. In ta problem skuša upravni odbor reševati," so pojasnili.

Ministrica Vrečko: primerno bi bilo, da lavreat nagrado vrne
Za "vrnitev" nagrade Makarovičevi se med drugim zavzema tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Za TV Slovenija je povedala, da so ji finančno nagrado, kar je tudi v pristojnosti ministrstva za kulturo, vrnili, postopki glede izročitve plakete pa še potekajo.

V Rupnikovem primeru ministrica meni, da bi bilo primerno, da lavreat nagrado vrne. O morebitnem noveliranju zakona in vključitvi odvzema nagrade na ministrstvu še niso razmišljali, "kajti odvzemi vedno lahko sprožijo protiučinke," je za TV Slovenija še komentirala ministrica.