Glavni cilji morebitne uvedbe obveznega umetniškega deleža v javnih investicijah so likovnim umetnikom omogočiti stabilnejše razmere za delo, javne prostore kulturno obogatiti, dvig bivalne kulture in osveščanje o kakovosti prostora. Foto: BoBo
Glavni cilji morebitne uvedbe obveznega umetniškega deleža v javnih investicijah so likovnim umetnikom omogočiti stabilnejše razmere za delo, javne prostore kulturno obogatiti, dvig bivalne kulture in osveščanje o kakovosti prostora. Foto: BoBo
Državni zbor
Odbor Državnega zbora za kulturo se je na današnji seji seznanil tudi s poročilom, kako sta se v letu 2016 izvajala akcijska načrta za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejeta na podlagi resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018. Foto: DZ/Katja Bidovec
Tone Peršak
Minister za kulturo Tone Peršak je povedal, da pozdravljajo in podpirajo predlagano rešitev SMC. S podporo noveli bo po njegovih besedah odbor potrdil odgovornost države za likovno kulturo. Foto: Nada Žgank
Uršula Cetinski
Uršula Cetinski je kot predsednica nacionalnega sveta za kulturo povedala, da je v predlogu novega nacionalnega programa za kulturo omenjen t. i. zakon o mecenstvu in razmišljala, da bi bil del tega zakona lahko spodbuda zasebnikom. Foto: BoBo

Gre za predlog novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (zujik), ki ga je v DZ vložila poslanska skupina SMC, uvaja obvezujoč delež za umetniške stvaritve v investicijskih projektih, financiranih z javnimi sredstvi.

Ta predlagani ukrep bi vse javne investitorje v novogradnje ali obnove nepremičnin, ki so v javni lasti in so financirane ali sofinancirane z javnimi sredstvi, obvezal, da od vsakokratne investicije, vredne do deset milijonov, 1,25 odstotka investirajo v t. i. umetniški delež - oziroma odstotek sredstev, če gre za investicijo nad deset milijonov.

Določene pripombe glede ukrepa je bilo zaznati na ravni lokalnih skupnosti, zato bo po spremembah veljal na državni ravni - za lokalne skupnosti pa bo izdan zgolj kot priporočilo.

Po drugi obravnavi je odbor sprejel vsa podana dopolnila novele zujika. Predsednik odbora Dragan Matić (SMC) je povedal, da so v roku prispele pripombe upoštevali v največji meri v obliki dopolnil. Povzel je, da je po dopolnilih med drugim natančneje opredeljen namen samega ukrepa, na 70 odstotkov pa je po novem določen delež, ki se mora nameniti za nakup likovnih umetniških del in izplačilo nagrad avtorjem.

Končno upoštevane tudi intermedijske umetnosti
Po novem je natančneje opredeljena lokacija umestitev umetniških del, na seznam izvajanja ukrepa so dodane intermedijske umetnosti, v novelo pa sta vključena protikorupcijska klavzula, vezana na javni poziv, in določilo, da je investitor na predloge komisije vezan. Natančneje so med drugim določene tudi globe v primerih posameznih kršitev. Zakonodajno-pravna služba je pritrdila, da danes sprejeta dopolnila besedilo izboljšujejo. Predsednik odbora Matić je poudaril, da se z novelo zakona ne uveljavlja noben nov davek.

Minister za kulturo Tone Peršak je povedal, da pozdravljajo in podpirajo predlagano rešitev SMC-ja. Dodal je, da Slovenija glede na druge razvite države ukrep sprejema relativno pozno, "a bolje pozno kot nikoli". S podporo novele bo po njegovih besedah odbor potrdil odgovornost države za likovno kulturo.

Oplemenitev javnih prostorov - obuditev kulturnega turizma na naših tleh
Predlog novele so na današnji seji podprli tako člani odbora kot vabljeni gosti. Predstavnik stranke DS Zoran Božič je poudaril pomen ukrepa z vidika vse bolj prodorne gospodarske panoge - kulturnega turizma, predvsem za lokalne skupnosti. Opomnil pa je, da je v noveli trenutno izpuščen zasebni sektor, ki bi ga lahko k vlaganjem v investicije spodbudili z davčnimi olajšavami. Možnost pridobivanja zasebnih vlagateljev so omenjali tudi drugi, a je Matić pojasnil, da vprašanje olajšav urejajo drugi zakoni, ne zujik.

Z ukrepom naj bi s pomočjo stroke dosegli, da bi investitorji zgradbe opremljali s kakovostnimi deli kakovostnih avtorjev. Pomemben je tudi z vidika kulturne dediščine, saj bi z njim glede na predstavljena dela zanamci dobili informacijo o današnjem duhu časa.


Mecenstvo ni stvar preteklih časov
Predsednica nacionalnega sveta za kulturo Uršula Cetinski je povedala, da je v predlogu novega nacionalnega programa za kulturo (NPK) omenjen t. i. zakon o mecenstvu in razmišljala, da bi bil del zakona lahko spodbuda zasebnikom.

Predstavnik likovnih kritikov Aleksander Bassin pa je predlagal, da bi bili določeni razpisi, vezani na umetniški delež, ciljno namenjeni mladim umetnikom, ki imajo največ težav z vstopom na trg.