Projekt za znak evropske dediščine je aprila 2006 začelo nekaj evropskih držav na medvladni ravni, do danes pa je znak prejelo skupaj 64 spomenikov v 17 evropskih državah članicah in Švici. Foto:
Projekt za znak evropske dediščine je aprila 2006 začelo nekaj evropskih držav na medvladni ravni, do danes pa je znak prejelo skupaj 64 spomenikov v 17 evropskih državah članicah in Švici. Foto:
Interpretacija dediščine je ključni del izkušnje obiskovalcev, saj jih s pomočjo osrednje zgodbe poveže z znamenitostjo in v njih zbudi radovednost. Novi pristop komunikacije z obiskovalci izvira iz ZDA, od koder se je v drugi polovici 20. stoletja nato razširil v Veliko Britanijo, Avstralijo, Novo Zelandijo in preostale države EU.
Poleg spominske cerkve sv. Duha na Javorci nad Tolminom in partizanske bolnišnice Franja so znak evropske dediščine prejele tudi Plečnikove Žale v Ljubljani. Foto: UIFS ZRC SAZU

Projekt za znak evropske dediščine je aprila 2006 začelo nekaj evropskih držav na medvladni ravni, do danes pa je znak prejelo skupaj 64 spomenikov v 17 evropskih državah članicah in Švici.

Ozaveščanje mladih o skupni kulturni dediščini
Vendar pa so praktične ureditve pokazale nekatere pomanjkljivosti, zato so države članice leta 2008 pozvale, da se tedanjo medvladno pobudo znak evropske dediščine preoblikuje v formalni ukrep EU-ja. Evropska komisija je 9. marca lani predložila predlog akta, 16. decembra pa je Evropski parlament v prvem branju sprejel 62 dopolnil k predlogu. Slovenija se strinja s predlaganimi pripravami madžarskega predsedstva na neformalni trialog za soglasje na stopnji stališča Sveta v prvi obravnavi.

Cilji znaka evropske dediščine so med drugim povečanje vrednosti in razpoznavnosti spomenikov, ki so imeli ključno vlogo v zgodovini in pri izgradnji EU-ja, razvijanje evropskega pomena spomenikov, povečanje ozaveščenosti mladih glede njihove skupne kulturne dediščine ter krepitev čuta pripadnosti evropskih državljanov k EU-ju, ki temelji na skupnih elementih zgodovine in dediščine. V Sloveniji so znak evropske dediščine prejeli spominska cerkev sv. Duha na Javorci nad Tolminom, partizanska bolnišnica Franja in Plečnikove Žale v Ljubljani, so še sporočili z vladnega urada za komuniciranje.