Marko Košan je prepričan, da je Hugo Wolf
Marko Košan je prepričan, da je Hugo Wolf "največji adut kulturnega turizma v Slovenj Gradcu", za katerega upa, da ga bo mesto znalo izkoristiti. Prenovljena rojstna hiša Huga Wolfa bo odprta predvidoma spomladi prihodnje leto. Foto:
Hugo Wolf
Hugo Wolf je bil slovensko-avstrijski skladatelj, rojen 13. marca v Slovenj Gradcu. Njegova starša (Katherina Orehovnik in Philipp Wolf) sta imela slovenske prednike. Hkrati s širjenjem usnjarske obrti in vzpenjanjem po družbeni lestvici so doživljali tedaj običajen proces ponemčevanja. Vouki, kakor so se pisali do prihoda v Slovenj Gradec, so se v pretežno nemški tržni naselbini lažje uveljavili s priimkom Wolf.
Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec
Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci v zamejstvu na avstrijskem Koroškem.

Obnovitvena dela v slovenjgraških kulturnih ustanovah - Koroški galeriji likovnih umetnosti in Koroškem pokrajinskem muzeju ter v rojstni hiši skladatelja Huga Wolfa - se sicer z nekaj zamude bližajo koncu. Projekt obnove slovenjgraških kulturnih hramov, poimenovan Zrcaljenje podob - oživljeni zven preteklosti, je vreden 1,93 milijona evrov. Mestna občina Slovenj Gradec je konec lanskega leta dobila sredstva, v celoti odobrena na razpisu ministrstva za kulturo za naložbe v javno kulturno infrastrukturo, pri čemer so v znesek vključena tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina se s temi naložbami, ki imajo tudi širši pomen, pripravlja na sodelovanje pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012. Želi pa si še dograditve kulturnega doma.

Koroški pokrajinski muzej s prenovo pridobiva nove poslovne prostore, dela pa zajemajo tudi obnovo razstavnih prostorov muzeja, ureditev sanitarij in večje posege v zunanjost stavbe, kot so novo stavbno pohištvo in pročelje.

Slavnostna razstava
Podobno se obnavljajo tudi prostori Koroške likovne galerije, obnovljena stavba pa prinaša tudi nekoliko spremenjen režim obiska galerije in muzeja. V pritličju stavbe bo namreč po novem urejena skupna recepcija za obe ustanovi, urejena pa bo tudi skupna muzejska trgovina oz. infocenter. Obnovljena stavba bo vrata predvidoma odprla januarja prihodnje leto. Galerija pa bo hkrati z odprtjem novih prostorov odprla tudi razstave ob letošnji 90-letnici koroškega akademskega slikarja Karla Pečka, ki je ustanovitelj galerije.

Muzej skladatelja Huga Wolfa
Eden tematsko pomembnejših prispevkov Slovenj Gradca pri projektu EPK 2012, katerega nosilec je Maribor, je povezan z življenjem in delom v Slovenj Gradcu rojenega skladatelja Huga Wolfa. Prav zato so v koroškem mestu zadovoljni, da se izvaja obnova skladateljeve rojstne hiše, kjer je doslej imela del prostorov tamkajšnja glasbena šola, po novem pa bo v hiši v središču mesta urejen muzej Huga Wolfa in dokumentacijski center.

Slednjega si predvsem želijo številna društva Huga Wolfa po vsem svetu, pravi Marko Košan, direktor Koroške galerije likovnih umetnosti in predsednik Društva Hugo Wolf Slovenj Gradec. V dokumentacijskem centru se bodo zbirale informacije o aktivnostih vseh teh društev po svetu, slovenjgraško društvo bo še naprej skrbelo za izvedbo koncertnih ciklov v tamkajšnji koncertni dvorani, upravljanje z muzejem pa prevzema Koroški pokrajinski muzej.

Obnovitev kulturnega doma
Na Mestni občini Slovenj Gradec si prizadevajo, da bi se v dogajanje EPK 2012 vključili tudi z obnovljenim in razširjenim kulturnim domom. Na občini končujejo pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki naj bi ga pridobili v prihodnjem letu. Gradnja bo po projektu predvidena fazno, na občini pa računajo, da bodo tudi za to naložbo sredstva dobili na razpisu ministrstva za kulturo, kajti občina sama bi projekt zelo težko financirala, je povedala direktorica slovenjgraške občinske uprave Lidija Požgan.