Veljko Rus Foto:
Veljko Rus Foto:
Nova revija 57
Veljko Rus je svoje prvo knjižno delo Človek, delo in strukture objavil leta 1970 ter zanj v naslednjem letu prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča. Samostojno je objavil še dela Socialna država in družba blaginje (1990), Podjetizacija in socializacija države (2001) in Tretja pot med antikapitalizmom in postsocializmom (2009). Foto: Založba FDV

Rodil se je 8. decembra 1929 v Višnji Gori, maturiral v Ljubljani na 1. gimnaziji, diplomiral na Katedri za čisto filozofijo Univerze v Beogradu in doktoriral na Katedri za sociologijo Univerze v Zagrebu. Med letoma 1957 in 1958 je sledila je specializacija v Poitiersu in Parizu, kjer je pripravljal doktorat s področja filozofije dela.

Sistemu nepodrejena moralnopolitična stališča
Očitana neustrezna moralnopolitična stališča so bila tista, zaradi katerih je bil leto dni pozneje odstranjen z univerze. Leta 1960 se je zaposlil na Višji kadrovski šoli v Kranju, kjer je predaval sociologijo dela in izvajal empirične raziskave s področja organizacijske demokracije.

Kot navaja spletna stran Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), je bil med letoma 1968 in 1969 na specializaciji v ZDA na Columbiji v New Yorku, Ann Arboru in na Berkeleyju.

Vprašanje odgovornosti in moči v organizacijah
Vrnitvi je sledil zagovor doktorske teze Odgovornost in moč v delovnih organizacijah na katedri za sociologijo v Zagrebu, temu pa v letu 1970 zaposlitev na katedri za sociologijo v Ljubljani, kjer je predaval in raziskoval različne teme s področja sociologije organizacije.

Ponovna odstranitev z univerze
Po petih letih delovanja na fakulteti za družbene vede je bil ponovno odstranjen z univerze zaradi neustreznih idejnopolitičnih stališč, vendar se je po spremembi političnega režima vrnil na fakulteto za družbene vede, kjer je uvedel podiplomski študij iz menedžmenta neprofitnih organizacij.

Uredniška in knjižna dejavnost
Veljko Rus je bil tudi urednik Revije 57 in Perspektiv, ki sta vzpostavili intelektualno angažirano kulturno in politično prizorišče v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Sam ali s sodelavci je objavil 192 strokovnih člankov in 30 samostojnih knjižnih del.

Svoje prvo knjižno delo Človek, delo in strukture je objavil 1970. Zanj je v naslednjem letu prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča. Samostojno je objavil še dela Socialna država in družba blaginje (1990), Podjetizacija in socializacija države (2001) in Tretja pot med antikapitalizmom in postsocializmom (2009).

30. maja 1991 je postal izredni član SAZU-ja, 6. junija 1995 pa redni član. Rus je bil tudi častni član Slovenskega sociološkega društva, ambasador znanosti in ustanovitelj Raziskovalnega komiteja št. 10, ki je skrbel za delovanje v smeri industrijske demokracije pri International Sociological Association.

Umrl je akademik Veljko Rus
Umrl je akademik Veljko Rus