Prvonagrajena rešitev oblikuje poseben, vendar odprt prostor obeležja, vpet na zgodovinsko os prostora, in predstavlja dejaven nastavek za njegovo nadaljevanje ter preoblikovanje v prihodnosti, so o zmagovalni rešitvi zapisali v obrazložitvi. Foto: ZAPS
Prvonagrajena rešitev oblikuje poseben, vendar odprt prostor obeležja, vpet na zgodovinsko os prostora, in predstavlja dejaven nastavek za njegovo nadaljevanje ter preoblikovanje v prihodnosti, so o zmagovalni rešitvi zapisali v obrazložitvi. Foto: ZAPS

Kot smo že poročali, je komisija Zbornice arhitekturo in prostor najbolj prepričala zamisel arhitektov Roka Žnidaršiča, Mojce Gabrič, Sama Mlakarja in Žige Ravnikarja. Njihova rešitev oblikuje poseben, vendar odprt prostor obeležja z dvema, v temelju povezanima stebroma, ki predstavljata enotnost v dvojnosti. "Predlagana postavitev spomenika in njegova simbolna oblika sta izrazito nevtralni, brez nepotrebne patetike in v tem prostoru kot tudi času neprimerne monumentalnosti. Obe izhajata iz nastavkov kompozicije že izoblikovanega širšega prostora obeležja žrtvam vseh vojn kot tudi njegovega fizičnega izraza. Tudi sam spomenik je zasnovan tako, da svečani prostor sicer jasno obeleži, vendar ga ne pogojuje z nepredvidljivim preurejanjem Južnega trga v ozadju," so med drugim zapisali v obrazložitvi.
Na razstavi, ki bo na ogled do 10. novembra, predstavljajo 37 arhitekturnih rešitev, ki so prispele na natečaj. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je želelo z natečajem pridobiti rešitev za ureditev širskega območja, ki naj bo smiselno povezano s prostorom Kongresnega trga na jugu in Knafljevega prehoda na severu, spomenik pa je moral ustrezati najvišjim zahtevam državnega protokola ob protokolarnih dogodkih ter s svojo obliko in velikostjo izražati pomen osrednjega državnega spominskega obeležja za veliko število prebivalcev na slovenskem ozemlju, ki so kot vojaki različnih armad padli v vseh vojnah, zlasti med prvo in drugo svetovno vojno, ter številne civilne žrtve vojne in revolucije.
S tem želijo slediti, kot so zapisali, tradiciji večine evropskih prestolnic, kjer že imajo spomenike neznanemu vojaku ali podobna osrednja spominska obeležja državljanom, ki so umrli v vojnah. Spomenik bo opremljen z napisom Otona Župančiča: Domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt.
Druge nagrajene rešitve natečaja si oglejte v spodnji galeriji, obrazložitve komisije pa najdete tukaj.


1.nagrada. Avtorji: Rok Žnidaršič, Mojca Gabrič, Samo Mlakar in Žiga Ravnikar. Foto: ZAPS
2. nagrada. Avtorji: Dalija Tanšek, Mitja Usenik, Matej Tratnik in Boris Vranič. Foto: ZAPS
3. nagrada. Avtorji: Arhimetrics d. o. o., Petja Zupančič, Darko Vasiljevič, Tanja Špan, Janez Vrhunc, Tobias Putrih in Goran Djokič. Foto: ZAPS
Enakovredno priznanje. Avtorji: Marko Studen, Boris Matič, Jernej Šipoš, Paul Bourel, Jana Kraševec in Ivan Zuliani. Foto: ZAPS
Enakovredno priznanje. Avtorji: Nina Komac Dečman in Barbara Pirih. Foto: ZAPS
Znižano priznanje: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič Dekleva, Matej Andraž Vogrinčič in Vid Zabel. Foto: ZAPS