Plošča na rojstni hiši velikega jezikoslovca. Foto: Suzana Vahtarič/Radio Slovenija
Plošča na rojstni hiši velikega jezikoslovca. Foto: Suzana Vahtarič/Radio Slovenija
false
Slovesnosti so se udeležili številni vaščani. Foto: Suzana Vahtarič/Radio Slovenija
Toporišičeva rojstna hiša
Spominsko ploščo so odkrili na akademikovi rojstni hiši na Mostecu 15 v okviru Toporišičevega leta, ki poteka med njegovima rojstnima dnevoma, se pravi od 11. oktobra 2015 do 11. oktobra 2016. Foto: Facebook/Toporišičevo leto

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Tadej Bajd, ki je v svojem govoru poudaril, da je zanimivo, da Slovenci bolj kot spomenike, ki so jih postavljali državnikom in jih nato ob spremembi političnih ureditev podirali, cenijo svoj materni jezik. Jezik je namreč Slovence povezoval stoletja, spomeniki, postavljeni slovenskim književnikom in jezikoslovcem, pa so zato ostali nedotaknjeni, je dodal.

Toporišičevo garaštvo in obširno delo
Glede Toporišiča je Bajd dejal, da je bil pomembna osebnost, ki jo bodo, predvsem zaradi njegovega garaštva in obširnega dela, pomembnega za slovenski jezik, cenile še generacije. Jože Toporišič se je boril tudi proti raznarodovalni srbski politiki, ki je poniževala slovenščino, je opozoril Bajd in nadaljeval, da podobno, kot je v nekdanji Jugoslaviji srbščina ogrožala slovenščino, to zdaj ogroža angleščina.

"Še posebej je aktualna tema o uporabi slovenščine in angleščine pri predavanjih na univerzah," je dejal Bajd in dodal, da je jezik visokega šolstva in znanosti najbolj pretanjena ter natančna oblika jezika, ki bi ga z neomejeno in nenadzorovano uvedbo angleščine kot učnega jezika v slovenskem visokošolskem šolstvu prizadeli podobno kot "s presaditvijo glave".

Ponosni Toporišičevi sovaščani
Predstavnica civilne pobude v spomin dr. Jožeta Toporišiča z Mosteca in programskega odbora Toporišičevega leta Irene Majce je povedala, da so zadnje leto med njegovima rojstnima dnevoma za Toporišičevo leto razglasili njegovi sovaščani, ki so zelo ponosni na jezikoslovčevo delo.

Med glavnimi prireditelji Toporišičevega leta so brežiški Posavski muzej, Knjižnica Brežice, Občina Brežice in omenjena civilna pobuda, katere glavna cilja sta ohranjanje Toporišičevega poslanstva in skrb za materni jezik, je še povedala Majcetova.

Pestro Toporišičevo leto
Toporišičevo leto so lani začeli s preimenovanjem dobovske osnovne šole v Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča, v domači brežiški občini pa so pripravili še vrsto drugih prireditev in strokovnih posvetov. V kratkem bodo izdali zbornik enega izmed lanskih posvetov, spominsko poštno znamko in spominsko pisemsko ovojnico, prizadevajo si tudi za postavitev Toporišičevega doprsja v Ljubljani, predvidoma na tamkajšnji Vegovi ulici.

Jože Toporišič se je rodil leta 1926 na Mostecu pri Dobovi oziroma Brežicah. Med letoma 1941 in 1945 je bil v prisilnem izseljenstvu v različnih taboriščih tedaj še nemške Šlezije, nekaj časa tudi na Poljskem. Po maturi na klasični gimnaziji je med letoma 1947 in 1952 v Ljubljani študiral slovenski in ruski jezik s književnostjo.

Iz Zagreba v Hamburg, nato pa v Ljubljano
Med letoma 1954 in 1965 je bil lektor slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Zagrebu, vmes eno leto štipendist Humboldtove ustanove v Hamburgu, kjer je preučeval eksperimentalno fonetiko ter leta 1963 doktoriral. V Ljubljani je leta 1966 postal docent, leta 1970 pa izredni profesor za slovenski knjižni jezik. Med letoma 1976 in 1996 je bil predstojnik katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko.

Kot lektor slovenščine je v Zagrebu sodeloval pri sekciji za literarno teorijo in bil dejaven pri lingvistični sekciji Hrvaškega filološkega društva. Od leta 1955 je imel lektorate slovenščine na poletnih seminarjih za tuje slaviste v Splitu, Zadru in Zagrebu, od leta 1965 tudi v Ljubljani. Posamezna predavanja je imel tudi na tujih univerzah. Jože Toporišič se je poslovil predlanskega decembra.