Podelitev nagrade in priznanj bo v ponedeljek, 1. junija, točno opoldne v Narodni galeriji v Ljubljani (na fotografiji). Dve uri pred podelitvijo bodo v Spomeniškovarstvenem centru v Ljubljani odprli razstavo o letošnjih nagrajencih. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Podelitev nagrade in priznanj bo v ponedeljek, 1. junija, točno opoldne v Narodni galeriji v Ljubljani (na fotografiji). Dve uri pred podelitvijo bodo v Spomeniškovarstvenem centru v Ljubljani odprli razstavo o letošnjih nagrajencih. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Slovensko konservatorsko društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1971, Steletovo nagrado in priznanja podeljuje več kot 20 let. Odličja se imenujejo po nestorju na področju varstva kulturne dediščine na Slovenskem Francetu Steletu. Foto: BoBo

servator Jovo Grobovšek.

Na podelitvi nagrad, ki jih podeljuje Slovensko konservatorsko društvo, bodo v ponedeljek izročili še šest Steletovih priznanj.

Stanislav Gojkovič Steletovo nagrado za leto 2013 prejme za vrhunske strokovne dosežke na področju konserviranja in restavriranja arheoloških predmetov. Med njegovimi najpomembnejšimi poklicnimi dosežki je mojstrska konservacija, preparacija in rekonstrukcija arheološkega keramičnega gradiva. Tako pri izvedbenih tehnikah kot pri končnih, strokovno neoporečnih izdelkih je razvil in dosegel najvišjo raven v Sloveniji. Gojkovič je zaslužen za številne objave in razstave, zlasti o arheologiji, svoje izkušnje pa je nesebično predajal več generacijam študentov arheologije, piše v utemeljitvi nagrade.

Komisija je Steletovo nagrado za leto 2014 podelila konservatorju Jovu Grobovšku za njegove vrhunske strokovne dosežke na področju konservatorstva v Sloveniji in Evropi. Grobovšek je s svojim raznolikim znanjem vidno zaznamoval več področij ohranjanja kulturne dediščine. Na vseh je pustil izjemen pečat in dosežke, ki pomembno nadgrajujejo razvoj strokovne službe, stroke in konservatorske doktrine. Pri svojem delu je vseskozi spoštoval visoka etična načela, prenašal znanje in vedenje iz prakse in teorije na kolege ter skrbel za ugled službe v javnosti: doma in v svetu.

Med prejemniki Steletovih priznanj za leto 2013 je delovna skupina konservatorjev etnologov ZVKDS, ki priznanje prejme za uspešno in do sedaj največjo izvedbo obnovitvenih posegov v objekte kulturne dediščine v Programu razvoja podeželja v obdobju 20072013. Priznanje bosta prejela še višja konservatorka Andreja Mihelčič Koželj za uspešno vodenje celostne prenove parka gradu Sevnica ter župnik Janez Ferkolj za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine blejskega otoka.

Za leto 2014 bodo Steletova priznanja prejeli konservatorska sodelavka Milena Antonić za uspešno vzpostavitev in uveljavitev avtorskega projekta Spoznaj, varuj, ohrani ter konservator Dušan Štepec za uspešno strokovno sodelovanje pri projektu Dežela kozolcev v Šentrupertu. Priznanje za lansko leto bo prejela tudi Občina Kidričevo za uspešno obnovo dvorca Sternthal (Strnišče).