Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima osem novih rednih članov. Foto: SAZU
Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima osem novih rednih članov. Foto: SAZU
Janez Matičič
Med novimi rednimi člani SAZU-ja je tudi skladatelj Janez Matičič, letošnji dobitnik Prešernove nagrade. Foto: RTV SLO/M: T.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v svoje vrste sprejela osem novih rednih, sedem izrednih in dvanajst dopisnih članov.
Članske listine bodo na prireditvi v veliki dvorani SAZU-ja v sredo ob 12.00 prejeli Biba Teržan (arheologija), Primož Simoniti (filologija), Robert Zorec (patološka fiziologija), Emerik Bernard (slikar), Janez Matičič (skladatelj), Tone Pavček (pesnik), Marko Marijan Mušič (arhitekt) ter Janez Sketelj (patološka fiziologija).

Novi izredni in dopisni člani
Status izrednega člana SAZU-ja so si pridobili Peter Štih (zgodovina), Raša Pirc (fizika), Tatjana Avšič-Županc (virologija), Boštjan Kiauta (biologija), Saša Vuga (pisatelj), Janez Lamovec (patologija) in Bojan Čerček (interna medicina). Dopisni člani pa so postali Niall O'Loughin (muzikologija), Karl Stuhlpfarrer (zgodovina), Henry Teune (družboslovje), Christian Hannick (filologija), Erich Prunč (slavistika), Peter Mansfield (fizika), Anton Mavretič (inženirske znanosti), Erwin Neher (fiziologija), Vinko Globokar (skladatelj), Georgij Konstantinovski (arhitekt), Mateja Matevski (pesnik) in Zlatko Ugljen (arhitekt).

Članstvo v SAZU-ju je razdeljeno v več razredov, in sicer v zgodovinske in družbene vede, filološke in literarne vede, matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede, naravoslovne vede, umetnost ter medicinske vede. Članstvo v SAZU-ju je omejeno. Ustanova sme imeti največ 60 rednih in 30 izrednih članov, omejitev pa ne velja za člane, starejše od 75 let. Dopisni člani so člani tujih znanstvenih ustanov. Tudi njihovo število je omejeno. Sme jih biti največ 90.

Spodbujanje znanosti in umetnosti od leta 1938
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je najvišja slovenska nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Ustanovljena je bila leta 1938, poslanstvo njenih članov - znanstvenikov in umetnikov, ki so se potrdili z izrednimi dosežki na področju znanosti in umetnosti - pa je negovanje, spodbujanje in pospeševanje znanosti in umetnosti oziroma prispevanje k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti. Predsednik SAZU-ja je Boštjan Žekš.