Štrekljeva nagrada je poimenovana po Karlu Štreklju, ki se je rodil leta 1859 v Gorjanskem pri Komnu. Nagrado podeljuje odbor za Štrekljevo nagrado posameznikom ali skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. Foto: www.komen.si
Štrekljeva nagrada je poimenovana po Karlu Štreklju, ki se je rodil leta 1859 v Gorjanskem pri Komnu. Nagrado podeljuje odbor za Štrekljevo nagrado posameznikom ali skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. Foto: www.komen.si

Nagrado, poimenovano po etnologu, jezikoslovcu in zbiratelju ljudskega blaga Karlu Štreklju, bodo na Gorjanskem podelili v nedeljo.

Kot piše v utemeljitvi, je Engelbert Logar, ki je od leta 1986 zaposlen na Inštitutu za glasbeno etnologijo Visoke šole za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, kot poznavalec ljudske pesmi in strokovnjak na glasbenem področju sodeloval na številnih simpozijih in kongresih v Avstriji in raznih drugih državah Srednje Evrope.
Že v času študija je začel sodelovati s Krščansko kulturno zvezo (KKZ) v Celovcu. Od leta 1984 je za oddelek za narodopisje pri KKZ-ju zbiral, presnemaval in transkribiral posnetke ljudskih pesmi, ki jih je v 50. letih posnel v Podjuni Jerko Bezič, in pesmi, ki jih je v 60. letih po vsej Koroški posnel France Cigan. Tako je Logar ustvaril oziroma uredil temelj tonskega arhiva pri KKZ-ju.
Leta 1992 je po ustanovitvi Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik tonski arhiv prevzel inštitut. V letu 2009 je Logar za inštitut Urban Jarnik tonsko gradivo presnel v digitalno obliko. Kot vodja različnih pevskih skupin in zborov je Engelbert Logar priredil vrsto ljudskih in poljudnih pesmi za domače pevske skupine, uglasbil pa je številne pesmi domačih koroških avtorjev. Za te posebne zasluge je bil odlikovan z državnim priznanjem republike Avstrije Walter Deutsch Staatspreis. Podelitev Štrekljeve nagrade, ki jo običajno podeljujejo na dvorišču Štrekljeve domačije, bo letos v kulturni dvorani na Gorjanskem pri Komnu v nedeljo ob 17. uri.