Etnologinja Rožana Koštial prihaja iz slovenske Istre, ki ji tudi vse življenje posveča svoje zanimanje in raziskave. Foto: Radio Koper
Nagrada nosi ime po zbiralcu ljudskega blaga Karlu Štreklju (1859–1912). Foto: Wikipedia

Etnologinja Rožana Koštial, ki prihaja iz slovenske Istre, je na raziskovalnem področju s pomočjo bogatega terenskega dela izdelala številne znanstvene članke o kulturi, navadah in običajih ter drugih posebnostih tega območja, tudi o življenju šavrink.

Nagrado podeljuje Odbor za Štrekljevo nagrado posameznikom ali skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. Posvečena je jezikoslovcu, slavistu, publicistu, etnologu in zbiralcu ljudskega blaga Karlu Štreklju (1859–1912). Podelili jo bodo popoldne v Vaškem domu v Gorjanskem, kraju, kjer se je leta 1859 rodil vsestranski Štrekelj.

Nagrado so doslej prejeli Pavle Merku, Milko Matičetov, Zmaga Kumer, Mira Omerzel Mirit, Marija Kozar Mukič, Janez Dolenc, Jasna Vidakovič, Julijan Strajnar, Mirko Ramovš, Viljem Černo, Engelbert Logar, Marija Stanonik, Jasna Majda Peršolja, Igor Cvetko, Pavel Medvešček, Tomaž Rauch in Ludvik Karničar.

Štrekljevo nagrado dobi Rožana Koštial