Prenova Švicarije, ki bo zajela tako celotno stavbo kot pripadajočo okolico, se je pričela sredi julija. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić
Prenova Švicarije, ki bo zajela tako celotno stavbo kot pripadajočo okolico, se je pričela sredi julija. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić
Švicarija
V načrtu razvojnih programov MOL-a je za obnovo Švicarije predvidenih 5,2 milijona evrov. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić
Švicarija
Predvideno je, da bo s prenovo občina zagotovila 16 novih prostorov za ustvarjalce ter eno delovno mesto za upravljavca in izvajalca programa. Tako nameravajo ohraniti kulturno in umetniško delovanje, ki je skozi več obdobij zaznamovalo prostor hotela Tivoli. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić

V prenovljeni Švicariji - dela naj bi bila zaključena v letu 2017 - bodo urejeni kiparski, slikarski in bivalni ateljeji ter razstavni prostori. Objekt se bo v programskem smislu povezal z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom v Tivolskem gradu, ki bo tudi upravnik stavbe, ter osrednjimi slovenskimi galerijami v bližini.

Bivalni ateljeji za umetnike
V Švicariji bodo, kot pojasnjujejo na MOL-u, zagotovili delovne razmere za vrhunske ter perspektivne ustvarjalce s področja vizualnih umetnosti. Naložba bo omogočila razmere za normalno delo ustvarjalcev in njihovo mobilnost v mednarodnem prostoru, hkrati pa bo revitalizirala degradirano kulturno dediščino.

Ateljeje bodo oddajali na podlagi javnih razpisov, in sicer kot bivalne ateljeje, kot rezidence za izmenjavo umetnikov za dobo petih let z možnostjo podaljšanja na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Prenova Švicarije, ki bo zajela tako celotno stavbo kot pripadajočo okolico, se je pričela sredi julija, dela pa, kot pravijo na MOL-u, potekajo po terminskem načrtu.

Brez uspeha čakali na evropska sredstva
Glede na poročilo o izvajanju strategije razvoja kulture v MOL-u do leta 2015, naj bi se prenova sicer začela že prej. Ker pa so zanjo želeli pridobiti tudi evropska sredstva, so lani kandidirali za sredstva Norveškega mehanizma, a neuspešno, četudi so bili najviše ocenjen projekt krajevne skupnosti. Gradbeno dovoljenje za prenovo je občina pridobila oktobra 2013, konservatorski načrt za prenovo pa je bil izdelan maja 2011.

Zdaj vsa stavba v lasti MOL-a
Leta 2009, ko sta MOL in Javni stanovanjski sklad MOL-a začela projekt prenove, je bila Švicarija naseljena s stanovalci in umetniki, ki so imeli v njej ateljeje. Do leta 2013, ko je bila stavba v celoti izpraznjena, je bilo zagotovljenih sedem nadomestnih ateljejev in šest nadomestnih najemnih stanovanj. Z osmimi lastniki je bila izvedena lastniška menjava, tako da je MOL postal lastnik celotne stavbe.

V načrtu razvojnih programov MOL-a je za obnovo Švicarije predvidenih 5,2 milijona evrov. Do letos je bilo porabljeno 363.000 evrov, v proračunu za letošnje leto je predvidenih 1,7 milijona evrov, v prihodnjem letu dober milijon evrov, v letu 2017 pa še 2,1 milijona evrov.

Zbirališče kulturniške elite v prvi polovici 20. stoletja
Hotel Tivoli - Švicarija je bil zgrajen med letoma 1908 in 1910, načrte zanj je izdelal arhitekt Ciril Metod Koch. Od izgradnje do leta 1930 je kot kavarna in gostilna doživljal zlato dobo. Bil je pomembno mesto živahnega kulturnega in družabnega življenja ljubljanske elite. V hotelski dvorani so bile kulturne prireditve, v t. i. kmetski sobi so se zbirali umetniki. Po drugi svetovni vojni so si v hotelu ateljeje uredili znani likovni umetniki, hotelske sobe pa so bile preurejene v socialna stanovanja.