Mestna knjižnica Kranj se je pridružila evropskemu izzivu, ki vključuje knjižnice in njihove lokalne skupnosti iz vse Evrope, da bi na ta način(pre)oblikovali sedanji in prihodnji pomen javnega prostora.

Foto: AP
Foto: AP

Lahko splošna knjižnica bralko usmeri na pot znanosti?
"Znanstveno, tehnološko in inženirsko področje je kljub spreminjajoči se družbi še vedno razmeroma moška domena. Stereotipa, da tehnologija ni za ženske in da se ljudje na splošno delimo na naravoslovce in družboslovce, sta samo dva vidika širšega in kompleksnejšega vprašanja,
" pojasnjujejo v Mestni knjižnici Kranj.

S projektom Tehnofobija ni za ženske želijo prodreti globlje v razumevanje prednosti in izzivov, s katerimi se soočajo ženske na znanstveno-tehnološkem področju. "S pomočjo posvetovalne skupine želimo zaznati in podpreti potrebe lokalne in širše skupnosti. Zanima nas, kako lahko knjižnica s ponudbo izobraževanj, delavnic in drugih dogodkov poveže skupnost k spodbujanju žensk za udejstvovanje v znanstveno-tehnoloških okoljih," so sporočili iz knjižnice.

Prispevate lahko svoj glas
Do 13. aprila v knjižnici zbirajo prijave v posvetovalno skupino, v katero bodo vključili ljudi različnih poklicev, starosti, spolov in interesov. Zanima jih njihovo mnenje o vlogi žensk v znanstveno-tehnoloških okoljih ter njihove izkušnje. Na ta način želijo dobiti boljši vpogled v temo in predloge za razvoj programa dejavnosti in dogodkov, ki jih bodo v knjižnici organizirali do konca letošnjega leta.

V knjižnici namreč nameravajo v okviru projekta Tehnofobija ni za ženske, ki ga bodo javno predstavili na dan Evrope 9. maja, z najrazličnejšimi dejavnostmi vzpostavljati prostor za aktivnosti, ki presegajo stereotipe in opogumljajo k novim možnostim ter udejstvovanju žensk na področju tehnologije.

Mestna knjižnica Kranj se je z omenjenim projektom priključila širšemu EU-projektu oziroma programu Evropski izziv. Ta vključuje knjižnice in njihove lokalne skupnosti iz vse Evrope ter ugotavlja, na kakšen način javne knjižnice prispevajo k oblikovanju javnega prostora. V izzivu sodelujejo knjižnice iz sedmih evropskih mest. Poleg kranjske knjižnice so to še knjižnice iz Nizozemske, Danske, Latvije, Belgije, Nemčije in Španije.