Tudi sondiranje na doljnem, tako kot na gornjem, delu novomeškega Glavnega trga je pokazalo bogate kulturne plasti. Foto: Reuters
Tudi sondiranje na doljnem, tako kot na gornjem, delu novomeškega Glavnega trga je pokazalo bogate kulturne plasti. Foto: Reuters
Gregor Macedoni, vodstvo novomeške občine
Novomeški župan Gregor Macedoni (na sredini) je pojasnil, da so sprva na doljnem delu trga načrtovali zgolj arheološki nadzor, po najdbah pa so dela razširili. Foto: Mestna občina Novo mesto
Arheologi v Novem mestu odkrili tlakovano pot

Vodja strokovnega nadzora arheoloških del na Glavnem trgu z novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Uroš Bavec je na predstavitvi dosedanjih ugotovitev novinarjem pojasnil, da so v dolnjem delu trga naleteli na najdbe, ki presegajo dozdajšnja pričakovanja. Zaradi teh so morali gradbena dela na omenjenem območju za "zelo omejen čas prekiniti" in zemljišče podrobneje preiskati. Do zdaj odkrite kulturne plasti pomembna odkritja napovedujejo tudi v gornjem delu Glavnega trga.

Sicer pa so pri dozdajšnjem arheološkem raziskovanju, ki se popolnoma prilagaja gradbenih delom, pod zdajšnjim tlakom oz. cestiščem najprej naleteli na tlakovano cestišče iz 19. stoletja, v testnem jarku v južnem delu Glavnega trga pa so nato odkrili še starejši gradbeni material, lončenino, kosti, nekaj novcev in metalurške sledove. Hkrati so našli ostanke še starejšega cestnega tlakovanja, ki ga okvirno in zelo široko preliminarno postavljajo v obdobje med 16. in 18. stoletjem.

Omenjene drobne najdbe so še v obdelavi in jih še niso časovno določili. Pomembnejše arheološke in predvsem naselbinske najdbe pa pričakujejo v osrednjem in gornjem delu novomeškega Glavnega trga ter v nadaljevanju na Rozmanovi ulici, kjer so jih že potrdila predhodna sondiranja, je še povedal Bavec.

Sledi sondiranje osrednjega dela trga
O omenjenih arheoloških raziskovanjih je spregovoril tudi novomeški župan Gregor Macedoni. Povedal je, da so raziskovanje v spodnjem delu trga na zahtevo strokovnega nadzora nekoliko razširili in da je bil sicer tam predviden zgolj arheološki nadzor.

Zaradi selitve raziskovanja v osrednji del Glavnega trga bo po njegovih besedah služba za postavitev cestnoprometnih zapor do srede uredila zaporo parkirišč na Rozmanovi ulici do prvega cestnega odcepa in v nadaljevanju vzpostavila bočna parkirišča, ki bodo omogočale širši prehod za odvoz izkopanega gradiva.

Ugodnosti za stanovalce Glavnega trga
Macedoni je hkrati opozoril, da so novomeški svetniki v zvezi z omenjeno prenovo septembra potrdili ugodnosti za stanovalce Glavnega trga oz. za lastnike nepremičnin z območij časovno omejenega parkiranja vozil, ki lahko ob določenih pogojih dobijo tovrstno enoletno brezplačno dovolilnico.

Hkrati so lastnikom tamkajšnjih zasedenih nepremičnin priznali dodatne olajšave pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pristavil je še, da bo občina v kratkem objavila razpisa za subvencije najemnin za nove podjetnike v mestnem jedru in za sofinanciranje prenov hišnih pročelij.

Arheologi v Novem mestu odkrili tlakovano pot