Za 130 novih evropskih projektov sodelovanja bo skupaj namenjenih 46,3 milijona evrov evropske podpore. Med evropsko podprtimi je tudi MSUM. Foto: BoBo
Za 130 novih evropskih projektov sodelovanja bo skupaj namenjenih 46,3 milijona evrov evropske podpore. Med evropsko podprtimi je tudi MSUM. Foto: BoBo
Kinodvor
Na področju filmskega izobraževanja pa Kinodvor in zavod Otok sodelujeta v kar treh od osmih evropsko podprtih projektov. Foto: Blaž Budja
K uspehom prispeva še sedemnajst slovenskih partnerjev mednarodnih projektov, med katerimi je tudi SNG Maribor. Foto: BoBo

Podprogram Kultura Ustvarjalne Evrope bo podprl rekordno število evropskih projektov sodelovanja – 130, med katerimi je visok delež tistih s slovensko udeležbo, saj 20 slovenskih organizacij sodeluje v 20 projektih. To predstavlja skoraj 15 odstotkov vseh uspešnih projektov, so sporočili iz Zavoda Motovila, Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji.

Za 130 novih evropskih projektov sodelovanja bo skupaj namenjenih 46,3 milijona evrov evropske podpore. Na redni letni razpis za leto 2018 je sicer skupno prispelo skoraj 500 prijav, od tega petnajst iz Slovenije.

Slovenske organizacije kot vodje projektov ...
Projekte, ki bodo prejeli podporo EU-ja, bo med drugim koordiniralo pet slovenskih vodij, ki bodo prejeli podporo EU-ja v skupni vrednosti skoraj 2,8 milijona evrov. Med njimi so Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev, Zavod Projekt Atol, Ustanova Imago Sloveniae in Zavod Bunker.

... in kot partnerji projektov
K uspehom prispeva še sedemnajst slovenskih partnerjev mednarodnih projektov, ki bodo evropsko podprti. Med njimi so Druga godba, Društvo slovenskih pisateljev, Gledališče Glej, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Mesto žensk, MG+MSUM, Muzej arhitekture in oblikovanja, Nomad Dance Academy Slovenija, Občina Piran, Plesni teater Ljubljana, SNG Maribor, SNG Nova Gorica, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, Zavod Bunker, Zavod Kersnikova in ZRC SAZU.

Slovenske organizacije skupaj ustvarjajo mednarodne povezave s partnerji iz 26 različnih držav, največ pa sodelujejo s Hrvaško.

Dediščina kot navdih
Na posebnem razpisu, posvečenem ELKD – Evropskemu letu kulturne dediščine 2018, bodo namenili podporo projektom, ki krepijo občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru in promovirajo kulturno dediščino kot vir navdiha za sodobno ustvarjanje. Med podprtimi sta projekt REFRESH pod vodstvom Združenja zgodovinskih mest Slovenije in CON-FRONT francoskega prijavitelja, v katerem kot partner sodeluje Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju.

V prvem mladi umetniki iz štirih držav (Slovenije, Romunije, Španije in Italije) izbrane kraje dediščine uporabljajo kot vir navdiha za ustvarjanje kulturnih vsebin ali umetniških del. V projektu CON-FRONT, ki se posveča spominu na 1. svetovno vojno, pa se mednarodna skupina mladih pop in rock glasbenikov ter vizualnih umetnikov na ustvarjalnih delavnicah spoprijema s preteklostjo. Partnerstvo projekta se razprostira od Belgije, Francije, Slovenije do Makedonije ter povezuje velik del različnih frontnih črt.

Uspeh društva animiranega filma
V podprogramu Media je evropsko podporo – 60.000 evrov – dobilo Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF), ki je letos prevzelo vodenje najpomembnejšega koprodukcijskega srečanja za področje animiranega filma v Srednji in Vzhodni Evropi z imenom Višegrad Animation Forum (VAF). Gre za prvi tovrsten uspeh Slovenije na področju spodbujanja dostopa do mednarodnih trgov.

Filmsko izobraževanje
Na področju filmskega izobraževanja pa Kinodvor in zavod Otok sodelujeta v kar treh od osmih evropsko podprtih projektov, kar pomeni največjo zastopanost slovenskih organizacij v uspešnih projektih do zdaj. Projekti s slovensko udeležbo, Cinemini Europe, Moving Cinema in The Film Corner Reloaded, bodo pridobili približno 600.000 evrov od skupno dveh milijonov evrov, ki jih EU letos namenja tovrstnim projektom.

Program ima med letoma 2014 in 2020 na voljo 1,46 milijarde evrov
Ustvarjalna Evropa je program EU-ja za podporo kulturnim in ustvarjalnim ter filmskim in avdiovizualnim sektorjem v Evropi. Program ima v obdobju 2014–2020 na voljo proračun v vrednosti 1,46 milijarde evrov in je namenjen promociji raznolikosti evropskih kultur in spodbujanju medkulturnega dialoga. Ustvarjalna Evropa je razdeljena na podprograma Kultura in MEDIA ter medsektorski sklop, ki vključuje denimo jamstveno shemo za kulturne in ustvarjalne sektorje.