Umetnine iz 16. stoletja, katerih avtorja sta Vittore in Benedetto Carpaccio, sodijo v sam vrh likovne dediščine na Slovenskem. V drugi polovici leta 2015 je Restavratorski center ZVKDS-ja začel na njih izvajati konservatorsko-restavratorske posege. Foto: ZVKDS
Umetnine iz 16. stoletja, katerih avtorja sta Vittore in Benedetto Carpaccio, sodijo v sam vrh likovne dediščine na Slovenskem. V drugi polovici leta 2015 je Restavratorski center ZVKDS-ja začel na njih izvajati konservatorsko-restavratorske posege. Foto: ZVKDS
1. Vittore Carpaccio, Pokol nedolžnih otrok, 1523, 413 x 149, jajčna tempera ali olje na platnu. Odstranjevanje lističa prek katerega so nanašali topilo. 2. Odstranjevanje ostankov neoriginalnih plasti. Foto: ZVKDS
Znanstveni simpozij Carpaccio v Piranu

Vittoreju Carpacciu, ki je deset let živel v Kopru in tam slikal po naročilih, sta najprej Koper leta 1916, letos pa še Piran, namenila vsak svoje leto ob jubilejih nastanka dveh pomembnih oltarnih slik. V Piranu so ga sklenili s simpozijem, na katerem so govorili o okoliščinah nastanka dela, naslikanega za cerkev sv. Frančiška, a je zdaj v Padovi. Beseda je nanesla tudi na vprašanje vrnitve, o kateri je strokovno ovrednotenje prispevala Daniela Tomšič z Zavoda za spomeniško varstvo Piran: "Pomen slike ni samo v njeni umetniški vrednosti, ampak tudi v njeni vpetosti v okolju oziroma v tem trajnostnem pogledu, ki vključuje človeka, prostor in čas." Pomembnejša je za Piran kot Padovo.

V koprsko stolnico pa se vračata dve sliki Vittoreja Carpaccia – to sta dve stranici orgelske omare in slika Benedetta Carpaccia, ki so bile na restavriranju v Ljubljani, kjer so ju že predstavili javnosti. Kaj so z njima počeli, nam je povedala vodja restavriranja Barbka Gosar Hirci. "Poleg naravoslovnih raziskav, ki so nekako temelj za izvedbo ustreznih konservatorsko-restavratorskih postopkov, smo izvajali celotno obnovo, torej odstranjevanja starih potemnelih lakov do sanacije samega nosilca in potem do retuširanja poškodb."

V četrtek bodo vse tri slike znova namestili v stolnico, januarja pa bodo na restavriranje odpeljali še oltarno palo, najpomembnejše slikarjevo delo v Kopru.

Znanstveni simpozij Carpaccio v Piranu