Rektor mariborske univerze Danijel Rebolj je ob izvolitvi na rektorski položaj med prednostnimi nalogami navedel tudi ustanovitev umetniške akademije. Pol leta po njegovi izvolitvi so na univerzi podpisali tudi pismo o nameri za ustanovitev akademije za umetnosti, na kateri bi bilo mogoče študirati glasbeno, likovno in uprizoritveno umetnost, pri slednjem tudi lutkarstvo. Zdaj so idejo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev začasno opustili, usmerili pa se bodo v preoblikovanje in razvoj obstoječih študijskih programov. Foto: BoBo
Rektor mariborske univerze Danijel Rebolj je ob izvolitvi na rektorski položaj med prednostnimi nalogami navedel tudi ustanovitev umetniške akademije. Pol leta po njegovi izvolitvi so na univerzi podpisali tudi pismo o nameri za ustanovitev akademije za umetnosti, na kateri bi bilo mogoče študirati glasbeno, likovno in uprizoritveno umetnost, pri slednjem tudi lutkarstvo. Zdaj so idejo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev začasno opustili, usmerili pa se bodo v preoblikovanje in razvoj obstoječih študijskih programov. Foto: BoBo

Čeprav je bila ustanovitev umetniške akademije ena izmed prednostnih nalog, ki si jih je ob izvolitvi na rektorski položaj spomladi 2011 zadal sedanji vodja mariborske univerze Danijel Rebolj, so nadaljevanje na univerzi prisiljeni začasno ustaviti, saj finančnih sredstev primanjkuje še za izvajanje tekočih študijskih programov.
Preoblikovanje obstoječih programov in razvoj študijskih programov
Zato bodo zdaj v sodelovanju z obstoječimi fakultetami "skušali preoblikovati obstoječe programe ali pa akreditirati nov program z vključevanjem obstoječih vsebin, denimo lutkarstvo", so povedali na univerzi. V danih razmerah vidijo edino mogoče delo v smeri nastajanja nove umetniške akademije kot "pot od spodaj navzgor, v smislu uspešnega razvoja posameznih študijskih programov", še dodajajo.
Trenutno Univerza v Mariboru študentom s področja umetnosti nudi študijski program umetnostna zgodovina, ki ga izvaja filozofska fakulteta. Prav tako nudi več drugih študijskih programov, ki posegajo na področje umetnosti, na primer programe s področij glasbe in likovne umetnosti na pedagoški fakulteti, arhitekture na fakulteti za gradbeništvo, oblikovanja na fakulteti za strojništvo ter delno tudi medijskih komunikacij na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
Rebolj si je želel, da bi akademija zaživela v času EPK-ja
Prve konkretne korake proti novi umetniški akademiji so sicer na Univerzi v Mariboru storili septembra 2011, ko so podpisali pismo o nameri za ustanovitev akademije za umetnosti, na kateri bi bilo mogoče študirati glasbeno, likovno in uprizoritveno umetnost, pri slednjem tudi lutkarstvo. Rebolj je poudarjal, da je močna povezava med znanostjo in umetnostjo nujna, saj je prav umetnost lahko večkrat navdih za znanstvene ideje. V pismu o nameri so si zadali, da bi akademija zaživela leto pozneje, ko je Maribor nosil naziv Evropska prestolnica kulture. A čeprav so strokovne ekipe že sestavljale študijske programe, se to ni zgodilo.