Med obnovo Godbenega doma so po naključju odkrili približno 10 metrov dolg podzemni hodnik s šestimi nišami. Odkritje je občino spodbudilo k novemu projektu - muzeju, ki bo s pomočjo sodobnih multimedijskih pristopov predstavil zgodovino Pirana, ter obenem kulturno-informacijski center, ki bo poskrbel za mreženje kulturne ponudbe v občini, boljšo dostopnost do informacij, v večnamenskem prostoru pa gostil različne umetniške programe in mestne festivale. Foto: Peter Bossman Facebook
Med obnovo Godbenega doma so po naključju odkrili približno 10 metrov dolg podzemni hodnik s šestimi nišami. Odkritje je občino spodbudilo k novemu projektu - muzeju, ki bo s pomočjo sodobnih multimedijskih pristopov predstavil zgodovino Pirana, ter obenem kulturno-informacijski center, ki bo poskrbel za mreženje kulturne ponudbe v občini, boljšo dostopnost do informacij, v večnamenskem prostoru pa gostil različne umetniške programe in mestne festivale. Foto: Peter Bossman Facebook

Piran skozi zgodovino bo mogoče spoznati s pomočjo sodobne tehnologije in multimedijskih pristopov. Predstavljene bodo piranske zgodbe o Benečanki, sramotilnem stebru, simbolu beneškega leva z zaprto ali odprto knjigo ter številne druge arheološke zanimivosti mesta. Kulturno središče bo delovalo kot povezovalni člen kulturne ponudbe v občini in informacijski center, tu bo tudi večnamenski kulturni prostor za različne dejavnosti.
Pridobitev vzpostavlja nove trende v kulturni ustvarjalnosti, izboljšuje dostopnost do informacij s področja kulture in spodbuja vseživljenjsko učenje kot osnovo medgeneracijskega dialoga, poudarjajo na občini.

Obnova Godbenega doma odkrila podzemne zaklade
Mediadom Phyrani je Občina Piran prenovila z evropskimi sredstvi prek razpisa ministrstva za kulturo, pri čemer je bil to najboljši projekt izmed vseh 57, ki so bili prijavljeni na razpis ministrstva leta 2013. Celotna naložba je znašala 1,1 milijona evrov, od tega je občina prispevala približno pet odstotkov.
Zgodba obsežnega investicijskega projekta javne kulturne infrastrukture se je začela z obnovo Godbenega doma na Kumarjevi ulici v Piranu, ko je delavec med poglabljanji tal dotrajane stavbe padel v luknjo. Pod tlemi so odkrili večji obokan hodnik in v raziskovanje odkritja so se vključili arheologi. Načrti za zgradbo so se tako spremenili in nekdanji Godbeni dom bo po obsežni obnovi postal nov kulturni center.
Mreženje, dostopnost, sodobne smernice
Občina je prostore izjemnega arheološkega pomena v celoti namenila kulturnemu programu javnega značaja. Poudarek bo na prepletanju in interakciji različnih kulturnih vsebin in področij v povezavi s turizmom ter razvoju novih kulturnih potencialov, sodelovanje z obstoječimi kulturnimi akterji in ustanovami ter bogato samostojno produkcijo razstav, festivalov in premiernih uprizoritev.
Programska vsebina Mediadoma zajema medijsko razstavno pot skozi objekt, ki bo prikazovala Piran skozi zgodovino z novimi pristopi, kot sta 3D- in 4D-tehnologija, animirani film in interaktivne pedagoške igre. Tako bo v obalni prostor uvedla nove sodobne smernice v kulturni ustvarjalnosti.
Objekt upravlja Zveza kulturnih društev Karol Pahor Piran, občina pa bo iz proračuna zagotavljala sredstva za zaposlene in za materialne ter obratovalne stroške. Mediadom Pyrhani bodo odprli ob občinskem prazniku, 15. oktobra.