Vilo je leta 1909 zgradil Anton Laščak, ki je bil na začetku 20. stoletja eden najbolj cenjenih arhitektov v Aleksandriji. Obnovo te vile na Pristavi pri Novi Gorici so načrtovali že pred leti. Država je kot njena lastnica denar zagotovila, občina pa je pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Vendar je bilo treba dovoljenje dopolnjevati z ukrepi za protipotresno varnost, ministrstvo pa je denar leta 2008 namesto za vilo namenilo za poplačilo dolgov Univerze na Primorskem. Foto: RTV Slovenija
Vilo je leta 1909 zgradil Anton Laščak, ki je bil na začetku 20. stoletja eden najbolj cenjenih arhitektov v Aleksandriji. Obnovo te vile na Pristavi pri Novi Gorici so načrtovali že pred leti. Država je kot njena lastnica denar zagotovila, občina pa je pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Vendar je bilo treba dovoljenje dopolnjevati z ukrepi za protipotresno varnost, ministrstvo pa je denar leta 2008 namesto za vilo namenilo za poplačilo dolgov Univerze na Primorskem. Foto: RTV Slovenija
Vila Rafut
Novogoriški mestni svet je Rafutski park skupaj z Laščakovo vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasil leta 2003. Foto: BoBo

Govor je o prenosu lastništva Laščakove vile, znane tudi kot vila Rafut, z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na novogoriško občino. Tamkajšnji mestni svet je namreč po protestu javnosti in oblikovanju civilne iniciative v preteklem tednu izglasoval prenos lastništva Laščakove vile z MIZŠ-ja na novogoriško občino.

Brezplačen prenos na mestno občino
Zdaj je torej na vrsti novogoriška občina, da predloži ministrstvu potrebne dokumente, ki jih bo ministrstvo preneslo na občino. Ministrstvo bo po prejemu predloga in dokumentacije, ki je temelj za brezplačni prenos, predlagalo vladi - kot to določa zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti -, da sprejme sklep, da se Laščakova vila in pripadajoči objekti brezplačno prenesejo na Mestno občino Nova Gorica.

Mestna občina pripravlja dokumentacijo
Priprava dokumentacije poteka, ministrstvu pa jih bodo poslali predvidoma do konca meseca, so sporočili z novogoriške občine. Na ministrstvu pa so navedli še, da so se vseskozi zavedali pomena Laščakove vile, zato so si vrsto let prizadevali za rešitev problematike. Ponudili so veliko rešitev in pri tem sodelovali z vsemi pristojnimi ustanovami - ministrstvom za kulturo, ministrstvom za okolje in prostor, območno enoto zavoda za varstvo narave in območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine ter z novogoriško občino. Ko so bile izčrpane vse možnosti, so vsi omenjeni soglašali, da je še edina pot javna dražba vile.

Rešitev za ta kulturni in naravni biser
Na ministrstvu so dodali še: "MIZŠ je več let pozival novogoriško občino k predložitvi dokumentacije, na podlagi katere bi ministrstvo lahko začelo postopek prenosa. Čeprav si je tudi novogoriška občina, tako kot ministrstvo, želela rešitve za ta kulturni in naravni biser, se za prevzem Laščakove vile ni odločila. Je pa vseskozi tvorno sodelovala pri iskanju drugih možnih rešitev. Zato nas veseli, da se je mestni svet občine Nova Gorica odločil za prenos lastništva Laščakove vile z države na občino."