Tone Partljič je eden od številnih kulturnikov, ki projektu sodelujejo kot mentorji. Foto: Jana Jocif
Tone Partljič je eden od številnih kulturnikov, ki projektu sodelujejo kot mentorji. Foto: Jana Jocif
Projekt  vodi Javna agencija za knjigo RS, finančno pa podpira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt vodi Javna agencija za knjigo RS, finančno pa podpira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Foto: Jana Jocif
Delavnica ilustriranja v Društvu Vezi Postojna
Delavnica ilustriranja v Društvu Vezi Postojna. Foto: Jana Jocif
Mentor projekta ViA Ciril Horjak Društvo Altra
Delavnico na temo stripa vodi avtoriteta na tem področju - Ciril Horjak. Foto: Jana Jocif

Program je namenjen razvoju in izvajanju interdisciplinarnih programov socialne aktivacije in vključevanju ranljivih družbenih skupin v družbo in na trg dela s poudarkom na kulturni komponenti in ustvarjalnosti.

V različnih institucijah po državi skupine udeležencev s pomočjo izbranih mentorjev (pisateljev, pesnikov in ilustratorjev) ob obravnavi slovenskih leposlovnih del razvijajo lastno ustvarjalnost, sposobnosti kreativnega izražanja in pisanja ter druge kulturne potenciale, izboljšujejo svojo digitalno pismenost, se kreativno izražajo in javno nastopajo. Tako izboljšujejo svoje socialne veščine in se kar najbolj vključujejo v družbo.

Projekt, ki poteka v letih od 2016 do vključno 2019, »smo na Javni agenciji za knjigo RS zasnovali sami«, pravi Zarika Snoj Verbovšek, koordinatorka projekta, in dodaja: »V fazi priprave smo preverjali, ali podobni tovrstni projekti obstajajo tudi v drugih evropskih državah, pri čemer pa primerljivih programov nismo zasledili.«

Vsako leto več udeležencev
Lani je bil program izveden v 7 skupinah, v usposabljanje je bilo vključenih 66 udeležencev, od tega je program usposabljanja uspešno opravilo 54 ljudi, kar pomeni 81 % vseh udeležencev. »V letu 2017 je v usposabljanje vključenih 80 ljudi. "Sodelujemo z Zavodom za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, ZPKZ Ig, ZPKZ Maribor, Društvo Projekt Človek, Zavod Pelikan – Karitas (Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju TS Sostro), Društvo Altra, Društvo Vezi, DC Šent Postojna in SVZ Dutovlje ter Društvo Novi paradoks," poudarja Mojca Bergant Dražetić, koordinatorka projekta na Javni agenciji za knjigo RS.

Pod mentorstvom uglednih kulturnikov
Celotna vsebina usposabljanja v okviru projekta "Vključujemo in aktiviramo!" temelji na književnosti. Rdeča nit, ki vsebinsko povezuje ves program, so kakovostna in aktualna slovenska leposlovna dela, ki jih udeleženci spoznavajo s pomočjo strokovno podkovanih mentorjev, med katerimi so literati Cvetka Bevc, Lenart Zajc, Maja Vidmar, Aksinja Kermauner, Nataša Konc Lorenzutti, Dušan Šarotar, Alja Adam, Tadej Golob, Barbara Korun, Tone Partljič, Ciril Horjak ter Neli Filipić, in ilustratorji Samira Kentrić, David Krančan, Damijan Stepančič, Ciril Horjak, Ivan Mitrevski, Mojca Sekulič Fo, Jure Engelsberger, Arjan Pregl, Matej de Cecco, Peter Škerl, Matija Medved in Andreja Peklar.

Od Prešerna do Vojnovića
Izbor literarnih del, ki jih mentorji izbirajo za svoje delo, temelji na Priporočilnem seznamu več kot 40 književnih del priznanih slovenskih avtorjev, ki pripravlja Javna agencija za knjigo RS. Med njimi so tako temeljna dela slovenske književnosti kot tudi številna nagrajena besedila in druga dela uveljavljenih in nagrajenih slovenskih piscev: npr.: Poezije Franceta Prešerna, Alamut Vladimirja Bartola, Telo iz črk Milana Dekleva, Igranje Stanke Hrastelj, Hiše in drugi prosti spisi Jureta Jakoba, To noč sem jo videl Draga Jančarja, Kava pri dišečem jasminu Nataša Konc Lorenzutti, Pridem takoj Barbare Korun, Kam bi dala takle dan Metke Lampret, Otroštvo Miha Mazzinija, Na begu Boštjana Videmška, Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića, Jezero Tadeja Goloba, SLOLvenski klasiki Boštjana Gorenca - Pižame, Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih Karla Gržana, Bosanske basni Tomaža Lavriča, Sebastjan in most Toneta Partljiča ter Cavazza Vesne Milek.