Med drugim bodo obnovili streho in tri stolpe na gradu Brežice. Foto: Posavski muzej Brežice
Med drugim bodo obnovili streho in tri stolpe na gradu Brežice. Foto: Posavski muzej Brežice
Evri, denar, bankovci, sveženj
Obnova 44 kulturnih spomenikov bo stala 1,52 milijona evrov. Foto: Reuters

Gre za prvo podelitev sredstev za spomeniškovarstvene projekte na kulturnih spomenikih po letu 2014. V okviru prvega sklopa razpisa bodo sofinancirali gradbeno-obrtniške posege za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin in razglašenih kulturnih spomenikov, v okviru drugega sklopa pa restavratorske posege na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani, piše na spletni strani ministrstva.
.

.
Izbor glede na ogroženost in pomembnost
Projekti so bili izbrani glede na ogroženost in pomembnost spomenika, pomembnost za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin ter pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika ter povezanost z drugimi razvojnimi projekti ali programi.

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev, ki jih je imelo ministrstvo na voljo za izvedbo razpisa, nikakor ne zadostuje za vse zaprošene potrebe. Ob tem dodajajo, da ministrstvo že vrsto let opozarja, da je treba z vladnimi ukrepi ustaviti padanje javnih sredstev za kulturo, še posebej za kulturno dediščino, in slediti zavezam v nacionalnem programu za kulturo ter drugih strateških dokumentih. Zato si ministrstvo tudi prizadeva za čimprejšnje sprejetje novega zakona o kulturnem evru, ki bo dodatni vir financiranja kulturne dediščine.