Minister Zoran Poznič se je v sklopu delovnega obiska najprej v Tolminu na delovnem kosilu o aktualnih tematikah pogovoril z župani občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Nato se je v Tolminskem muzeju srečal s predstavniki večjih kulturnih institucij iz Posočja, Benečije in Rezije.

Tolminski muzej skrbi za arheološko, etnološko in kulturnozgodovinsko dediščino na področju Zgornjega Posočja. Foto: Tolminski muzej
Tolminski muzej skrbi za arheološko, etnološko in kulturnozgodovinsko dediščino na področju Zgornjega Posočja. Foto: Tolminski muzej

Brez digitalizacije in virtualizacije ne gre
V uvodu je predstavil, kaj na ministrstvu za kulturo pripravljajo v prihodnje, kakšne bodo možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo projektov, predvsem pa izpostavil smer razvoja kulture v prihodnje. Digitalizacija in virtualizacija bosta v ospredju, poudarek bo tudi na kulturnem turizmu, za razvoj katerega ima Posočje neslutene dodatne možnosti, meni minister.

Sledila je predstavitev udeležencev srečanja glede delovanja njihovih institucij, pri čemer so poudarili uspešno medsebojno sodelovanje tako med institucijami v Posočju kot tudi v Benečiji in Reziji. Poročali so tudi o svojih izzivih, med katerimi so največkrat poudarili pomanjkanje – predvsem ustreznega – kadra. Govorili pa so tudi o prostorski stiski, s katero se spoprijemajo ponekod.

Ministrstvo za kulturo prav zato v pomoč institucijam ponuja sisteme novih izobraževanj, sodelovanje pri snovanju projektov s področja kulturnega turizma in prek razpisov tudi znatna finančna sredstva, ki bodo projekte tudi omogočila, je poudaril minister Poznič.

Kako kaže s prečenjem meja in bohinjsko progo?
Glede čezmejnega delovanja je pripomnil, da se morajo tudi na ministrstvu pri svojem delovanju še bolj osredotočiti na vzpostavitev razvoja vseh tamkajšnjih prvin kulture, še naprej pa je pomembno širjenje in poglabljanje stikov ter kreativno sodelovanje z zamejci.

Tako minister kot nekateri navzoči so na sestanku poudarili še načrtovano revitalizacijo bohinjske proge, v kateri bi povezali vse občine ob progi, in ki bi prinesla veliko novih možnosti za razvoj tega območja na različnih področjih.