Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi z nadaljevanjem postopka vpisa partizanske bolnice Franje na seznam svetovne dediščine Unesca. Foto: BoBo
Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi z nadaljevanjem postopka vpisa partizanske bolnice Franje na seznam svetovne dediščine Unesca. Foto: BoBo
Bolnica Franja
Leta 2003 je Slovenija na podlagi negativnega mnenja ICOMOS-a nominacijo umaknila in si s tem zagotovila možnost za poznejšo morebitno obnovo postopka. Foto: BoBo
Bolnica Franja
Obstoječo dokumentacijo za nominacijo bolnice Franja za vpis na Unescov seznam je treba presoditi. Foto: BoBo
Plečnikova cerkev sv. Mihaela na Barju
Slovenija s Češko pripravlja tudi nominacijo arhitekturnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika. Foto: BoBo

Partizanska bolnica Franja je bila leta 2000 uvrščena na poskusni seznam svetovne dediščine, leta 2001 pa je bila Centru za svetovno dediščino posredovana nominacija za vpis na seznam svetovne dediščine Unesca. Na podlagi negativnega mnenja ICOMOS-a in pričakovane odločitve Odbora za svetovno dediščino je Slovenija leta 2003 nominacijo umaknila in si s tem zagotovila možnost za poznejšo morebitno obnovo postopka.
Med ključna dejstva, ki določajo trenutne možnosti za obnovo postopka, je mogoče šteti povodenj leta 2007, ki je skoraj v celoti uničila kulturni spomenik in ki je, kljub uspešni obnovi, odločilno vplivala na element avtentičnosti in integritete. Oba elementa sta ob merilih nujna za priznavanje izjemne univerzalne vrednosti, ki je pogoj za vpis na seznam svetovne dediščine, zato je najprej nujno ponovno ovrednotenje spomenika s tega vidika.
Od leta 2003 so se spreminjale operativne smernice za izvajanje Konvencije o varovanju svetovne naravne in kulturne dediščine, ki je podlaga za seznam svetovne dediščine. Odbor za svetovno dediščino je skupaj s Centrom za svetovno dediščino in njegovimi posvetovalnimi strokovnimi telesi - ICOMOS in IUCN - oblikoval vrsto strategij za izvajanje konvencije, ki pomembno vplivajo na odločitve v zvezi z vpisovanjem kulturnih spomenikov in naravnih vrednot na seznam svetovne dediščine.
Dokumentacijo je treba posodobiti
Obstoječo dokumentacijo je zato treba presoditi tudi s tega vidika, dosje nominacije pa bi bilo treba pripraviti pretežno na novo, saj tista iz leta 2003 niti formalno ne ustreza več zdaj veljavnim pogojem. Bolnišnica Franja je še vedno vpisana na poskusni seznam svetovne dediščine pri Centru za svetovno dediščino, saj Slovenija do zdaj ni predlagala njenega umika.
Svoje vpise na omenjeni seznam, ki je prvi pogoj za pripravo nominacije, je Slovenija spreminjala glede na dosedanje postopke nominacij. Kot predlagateljica serijske transnacionalne nominacije Dinarski kras skupaj z Italijo, Hrvaško, BiH-om, Črno goro in Srbijo je udeležena v pilotskem projektu za uravnotežen in verodostojen seznam svetovne dediščine. S Češko sodeluje v igri nominacija arhitekturnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika. V prihodnjih mesecih bodo za obe nominaciji pripravili tudi gradivo za vpis na poskusni seznam, pri čemer bo treba hkrati izvesti tudi pregled in posodobitev obstoječih vpisov.
Potrebna tudi posodobitev obstoječih vpisov
Za obe nominaciji bo v prihodnjih mesecih pripravljeno gradivo za vpis na poskusni seznam, pri čemer bo treba hkrati izvesti tudi pregled in posodobitev obstoječih vpisov. Ustrezno bosta spremenjena tudi vpisa Fužinskih planin v Bohinju in Klasičnega krasa, ki sta na tem seznamu od leta 1994.
Medresorsko delovno skupino bodo sestavljali predstavniki ministrstva za kulturo, ministrstva za kmetijstvo in okolje, ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Urada za Unesco in stroke. Kot so sporočili z vladnega urada za komuniciranje, bodo letos pregledali obstoječe vpise in vladi predlagali posodobitev poskusnega seznama, kar bo tudi podlaga za vse nadaljnje postopke nominacij za vpis na seznam svetovne dediščine Unesca.