V Vrbi ob kulturnem prazniku ne bo že napovedanega dela programa s predstavitvijo Ribičevine, saj se dolgoletni spor med upravljavci Prešernove rojstne hiše in sosedom Arkom nadaljuje. Foto: BoBo
V Vrbi ob kulturnem prazniku ne bo že napovedanega dela programa s predstavitvijo Ribičevine, saj se dolgoletni spor med upravljavci Prešernove rojstne hiše in sosedom Arkom nadaljuje. Foto: BoBo
Ribičevina, Vrba, Prešernova rojstna hiša
Dolgoletni spor med lastnikom Janezom Arkom in upravljavci Prešernove hiše glede Ribičevine, objektov in zemljišča med Prešernovo rojstno hišo in cerkvijo Svetega Marka, povzroča stalne konflikte, zato je decembra Prešerna bratovš'na začela vseslovensko akcijo za njihov odkup. Ker žirovniški občini ter Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica z Arkom ni uspelo najti skupnega jezika, se je Arko odločil svoje nepremičnine in zemljišče prodati za 900 tisoč evrov, Prešerna bratovš'na (ki že 11 let deluje v okviru fundacije Poti kulturne dediščine - Slovenija) pa predvideva, da bi lahko sredstva zbrali v letu dni. Foto: BoBo

Arko se je ob pomoči ustanove Poti kulturne dediščine - Slovenija (PDK) v minulih tednih o skupnem sodelovanju pogovarjal z žirovniško občino in Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica. Zaradi tožbe, ki jo je občina proti Arku vložila že pred dvema letoma, a je sodišče obravnavo sklicalo šele v teh dneh, pa je sodelovanje odpovedano. Preostali program osrednje proslave kulturnega praznika v Vrbi se bo začel ob 13. uri pri Prešernovem spomeniku v Vrbi. V kulturnem programu bodo nastopili Mešana pevska skupina dr. France Prešeren in pevka Elda Viler, slavnostni govornik pa bo dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišče RS.

Poziv na sodišče razjezil soseda Arka
Dolgoletni spor, ki izhaja iz uporabe poti mimo Arkove domačije in javnega dostopa do cerkve sv. Marka in je večkrat povzročil konflikte med Arkom in obiskovalci, so skušali vpleteni ob posredovanju ustanove PDK razrešiti. Dogovorili so se tudi, da bosta Arko in omenjena ustanova sodelovala v sklopu prireditev ob kulturnem prazniku s programom Dobrodošli pr' Ribč. Vse skupaj so danes odpovedali, ker je Arko konec minulega tedna z jeseniškega sodišča dobil poziv na obravnavo, povezano s tožbo, v kateri občina zahteva 10 tisoč evrov zaradi "prepovedi vznemirjanja lastninske pravice".

Predsednik odbora za projekt Ribičevina pri ustanovi PKD Slavko Mežek je prepričan, da je žirovniški župan s tožbo "ponovno vzpostavil takšne razmere in tako nesprejemljiv okvir odnosov z Ribičevino, da se z njim do nadaljnjega ne želimo pojavljati v t. i. skupnih prizadevanjih za ureditev razmer na Ribčevini, kaj šele skupno proslavljati kulturni praznik". Zato so se z Arkom odločili, da bodo program v skrajšani obliki namesto v Vrbi predstavljali v kranjski Narodni čitalnici.

Zapleti tudi s filmom o Vrbi iz leta 1940
Župan Žirovnice Leopold Pogačar pojasnjuje, da so tožbo vložili že pred dvema letoma, ko je Arko fizično zaprl javno pot. "To smo bili dolžni storiti za zaščito javnega interesa in dostopa tako za domačine kot za obiskovalce Vrbe," je povedal Pogačar, ki je ob tem poudaril, da ni v njegovi moči, da bi vplival na to, kdaj sodišče vabi na določene obravnave. Okrajno sodišče na Jesenicah se je odločilo, da narok za poravnavo oziroma za glavno obravnavo v tej zadevi skliče za 22. februar.

Pogačar meni, da je Mežek sklic glavne obravnave verjetno izrabil le za izgovor, da v Vrbi ne bodo izvedli svojega programa. Župan je povedal, da je prejel tudi pismo Katarine Kham, edine dedinje po pokojnem očetu Milanu Khamu, ustanovitelju Emona filma, ki je leta 1940 posnel dokumentarni film O, Vrba. Film je nameravala ustanova PKD v Vrbi predvajati ob kulturnem prazniku, a Khamova trdi, da za to sploh nima ustreznih avtorskih pravic. Mežek zagotavlja, da jim je dovoljenje za predvajanje izdal Filmski arhiv RS, ki jim je priskrbel tudi DVD-kopijo filma. Namesto v Vrbi bo film zdaj na ogled 8. februarja v Kranju.