Podoba kina Šiška naj bi po zagotovilih župana Zorana Jankovića že kmalu zasijala v lepši luči, Ljubljana pa bo končno dobila svoj center za urbano kulturo. Foto: MMC RTV SLO
Podoba kina Šiška naj bi po zagotovilih župana Zorana Jankovića že kmalu zasijala v lepši luči, Ljubljana pa bo končno dobila svoj center za urbano kulturo. Foto: MMC RTV SLO
Gregor Tomc
Gregor Tomc si želi, da bi novi center sodobne urbane kulture postal svetovljanski. Foto: FDV

Ljubljanski mestni svet je končno sprejel sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška. Pogodbo za njegovo prenovo sta podpisala župan Zoran Janković in predsednik uprave SCT-ja Ivan Zidar, delati pa naj bi po županovih besedah začeli takoj. Nov kulturni prostor, ki ga Ljubljana "krvavo" potrebuje, naj bi vrata odprl že letošnje poletje.

Prostor sodobne urbane kulture
Multikulturni center Kino Šiška bo po prenovi zagotovil prostor tistim umetnikom, ki delujejo na področju sodobne urbane kulture in se ukvarjajo z glasbeno, uprizoritveno, vizualno in intermedijsko ustvarjalnostjo. Prostora pa ne bo ponudil le ljubljanskim, ampak tudi drugim slovenskim in tujim umetnikom. Javnosti bo predstavljal dela domačih in tujih umetniških ustvarjalcev ter skupin, produkcije in koprodukcije. Mestna občina Ljubljana pa namerava v naslednjih dveh letih za plače zaposlenih nameniti 212.000 evrov.

Najcenejši ponudnik - SCT
Med izvajalci, ki so se prijavili na javni razpis za obnovo objekta, je bila kot najcenejši ponudnik izbrana družba SCT, ki bo kino obnovila za 2,7 milijona evrov. SCT ima po pogodbi deset dni časa, da izdela projekt za izvedbo, ter skupaj 164 dni časa, da izvede gradbeno-obrtniška in instalacijska dela. MOL je obnovitvena dela sicer že priglasila, pridobiti pa mora še gradbeno dovoljenje. Po Zidarjevih besedah bo obnova zahtevna, saj bo ostala le nosilna konstrukcija, gled na določeni rok pa tudi zelo intenzivna.

Gregor Tomc: "Kino Šiška bo kozmopolitski"
O novem kulturnem centru smo povprašali tudi sociologa in profesorja na Fakulteti za družbne vede Gregorja Tomca, ki je za MMC povedal, da bo Center urbane kulture Kino Šiška namenjen tako prireditvam kot vajam različnih ustvarjalcev, pri čemer pa naj bi imeli pri rezervaciji prostora prednost ljubljanski umetniki. Po drugi strani pa se Kino Šiška vsekakor ne bo "zapiral pred drugimi prostori", ampak bo kozmopolitski umetniški center v pravem pomenu besede.

Večino sredstev iz žepa zavoda
Vsa delovanja v zvezi s kinom bo sicer do konca leta vodil v. d. direktorja, za katerega javni razpis ni potreben, nato pa bodo na javnem razpisu izbrali tako direktorja kot programskega vodjo zavoda. O konkretnih imenih, ki bi jih delo zanimalo, Tomc ni želel govoriti, je pa dodal, da jih v slovenskem prostoru ni ravno veliko, ki bi lahko vodili takšen zavod. Bodo pa postavljeni pred težko nalogo, saj gre za enega redkih javnih zavodov, ki bo moral večino sredstev za svoje delovanje pridobiti sam. Kakovostna podoba prihodnjega centra in vsebine, ki se bodo dogajale v njem, so tako odvisne predvsem od ustvarjalcev samih, če pa prostor ne bo s programom zapolnjen vsak dan, Tomc ne vidi težav, da ga ne bi lahko oddajali tudi za drugačne , bolj "popovske" prireditve.

Devet novih kulturnih spomenikov
Mestni svetniki so poleg sprejetega sklepa o Kinu Šiška potrdili še dva osnutka odlokov o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena. Dokončno bodo odloka potrdili na eni od prihodnjih sej. Oddelek za kulturo je mestnemu svetu predlagal, da za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi cerkev sv. Janeza Krstnika v Trnovem z župniščem, župnijskim vrtom in parkom pred cerkvijo, saj "predstavlja zaključeno ambientalno celoto in s cerkvenima zvonikoma, kljub novejši pozidavi v ozadju, ohranja dominantno vlogo v prostoru, ki je tesno povezana z arhitektom Jožetom Plečnikom".

Drugi osnutek odloka pa se nanaša na zaščito osmih objektov. Za kulturni spomenik lokalnega pomena bodo po tem odloku razglasili hiša Spodnja Besnica 23, domačije Selo pri Pancah 7, Volavlje 12, Volavlje 18, Tuji grm 14, Zagradišče 3, Črna vas 177 in kmečki dvorec Soteška pot 21.

K. S.