Simpozij je del ERC Advanced Grant projekta Eirene, katerega nosilka je prof. dr. Marta Verginella. Foto: BoBo
Simpozij je del ERC Advanced Grant projekta Eirene, katerega nosilka je prof. dr. Marta Verginella. Foto: BoBo
K vključevanju žensk v povojno politično življenje poleg njihovega lastnega angažmaja pomembno pripomore na novo premišljen koncept državljanstva žensk, ki ovrednoti njihov prispevek k vojnim naporom. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Dvodnevni simpozij poteka v Atriju ZRC Sazu. Foto: BoBo
Simpozij o politični in družbeni vlogi žensk v povojnih obdobjih

Po prvi in drugi svetovni vojni so ženske v številnih državah pridobile volilno pravico. Zgodovinopisje si sicer ni enotno, v kolikšni meri so na te povojne emancipacijske trende vplivale vojne razmere. Odnosi med demokratizacijo in vzpostavljanjem miru na eni strani ter uveljavljanjem političnih in državljanskih pravic žensk na drugi strani pa so izjemno zapleteni in so vselej odvisni od specifičnih zgodovinskih in geopolitičnih razmer.

K vključevanju žensk v povojno politično življenje poleg njihovega lastnega angažmaja pomembno pripomore na novo premišljen koncept državljanstva žensk, ki ovrednoti njihov prispevek k vojnim naporom. Kot so zapisali organizatorji simpozija, so dosedanje raziskave pokazale, da so ženske v preteklosti pomembno sodelovale v procesih povojne obnove in izgradnje miru, praviloma v okviru dejavnosti nevladnih organizacij, v formalna mirovna pogajanja pa so jih politični odločevalci vključili le redko.

Simpozij z naslovom Ženske in povojne tranzicije: Politika je namenjen analizi angažmaja žensk v povojni rekonstrukciji in nacionalnih sporih. Devet vabljenih gostij in gostov bo v svojih predstavitvah tematsko pokrilo prehodna obdobja med in po obeh svetovnih ter jugoslovanskih vojnah. Vprašanja, na katera skušajo odgovoriti, odstirajo pogled na obdobje od prve svetovne vojne naprej in na razvoj ženskih pravic ter vlogo žensk v družbi in politiki.

Na simpoziju sodelujejo docentka na oddelku za zgodovino na univerzi na Dunaju Birgitta Bader-Zaar, Chiara Bonfiglioli, ki predava študije spola in žensk na univerzitetnem kolidžu Cork, kjer je koordinatorica interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Ženske študije, in Andrea Feldman, izredna profesorica zgodovine na oddelku za pedagoške študije univerze v Zagrebu ter zgodovine in diplomacije na Sarajevski šoli znanosti in tehnologije.

Na povabilo se je odzvala tudi izredna profesorica sodobne zgodovine na univerzi v Sheffieldu Julie V. Gottlieb, Ivan Kosnica, ki je docent na katedri za zgodovino hrvaškega prava in države Pravne fakultete v Zagrebu, ter Glenda Sluga, profesorica mednarodne zgodovine na univerzi v Sydneyju in sodelavka Avstralskega raziskovalnega sveta.

Sodelujejo še profesor moderne evropske zgodovine na univerzi Sheffield Hallam Matthew Stibbe, Elda Guerra, ki izvaja raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v okviru mreže Inštitutov za zgodovino upora in sodobno zgodovino, ter arhivistka Mateja Jeraj iz Arhiva RS.

Simpozij je del ERC Advanced Grant projekta Eirene, katerega nosilka je Marta Verginella, financira pa ga Evropski raziskovalni svet (European Research Council – ERC).

O vlogah žensk v državah na območju severovzhodne Jadranske regije
Projekt je bil ustanovljen z namenom, da se komparativno in poglobljeno preuči vloga, ki so jo imele ženske v državah na območju severovzhodne Jadranske regije, to je Italije, Avstrije in Jugoslavije oziroma današnje Slovenije in Hrvaške, v povojnih obdobjih, ki so usodno zaznamovala to regijo in širši svet.

Simpozij o politični in družbeni vlogi žensk v povojnih obdobjih