Miran Jarc (1900-1942), slovenski pisatelj, pesnik in dramatik. Pisati je začel v dijaških letih v takrat umetniško razgibanem Novem mestu. Pisal je pesmi, prozo, dramske poskuse, kritike in eseje ter kot avtor, igralec, violinist in vodja sodeloval v Slovenskem marionetnem gledališču Milana Klemenčiča. Njegov avtobiografski roman Novo mesto iz leta 1932 je ekspresionistični pripovedni in izpovedni roman, prepojen z vojno in protivojno tematiko. Po romanu je bil posnet film Veter v mreži (1989). Njegovo pripovedništvo je raslo iz cankarjanskega simbolizma, predvsem tistega, ki je vseboval socialno kritiko nehumane družbe. Živo je reagiral na zmedo v povojnem življenju in iskal izhod iz potapljajoče se civilizacije. Prevajal je iz angleškega, ruskega, srbohrvaškega, zlasti pa iz francoskega jezika. Foto: Arhiv NUK
Miran Jarc (1900-1942), slovenski pisatelj, pesnik in dramatik. Pisati je začel v dijaških letih v takrat umetniško razgibanem Novem mestu. Pisal je pesmi, prozo, dramske poskuse, kritike in eseje ter kot avtor, igralec, violinist in vodja sodeloval v Slovenskem marionetnem gledališču Milana Klemenčiča. Njegov avtobiografski roman Novo mesto iz leta 1932 je ekspresionistični pripovedni in izpovedni roman, prepojen z vojno in protivojno tematiko. Po romanu je bil posnet film Veter v mreži (1989). Njegovo pripovedništvo je raslo iz cankarjanskega simbolizma, predvsem tistega, ki je vseboval socialno kritiko nehumane družbe. Živo je reagiral na zmedo v povojnem življenju in iskal izhod iz potapljajoče se civilizacije. Prevajal je iz angleškega, ruskega, srbohrvaškega, zlasti pa iz francoskega jezika. Foto: Arhiv NUK
V Novem mestu stoji tudi knjižnica Mirana Jarca, ustanovljena leta 1946, s prizidkom in prenovo stavbe pa so knjižnici priskrbeli dodatne prostore pred dobrim desetletjem. Foto: BoBo

Z na novo postavljeno zbirko, ki jo je zasnoval črnomaljski zgodovinar Janez Weiss, bodo v treh nadstropjih omenjene hiše predstavili zgodovino Črnomlja od najstarejših do novejših obdobij ter jih vpeli v širši okvir Bele krajine.
Prenova vredna 1,1 milijona evrov
Prenova Jarčeve hiše na Ulici Mirana Jarca 3 je obsegala konservatorska in gradbeno-obrtniška ter instalacijska dela, opremo razstavnih prostorov, depojev in pisarn ter prenovo pročelja in strehe. V hišo so vgradili dvigalo in z njim omogočili obisk tudi gibalno omejenim ljudem, je povedala vodja projekta z občine Črnomelj Marija Prašin Kolbezen.
Kot so sporočili z občine Črnomelj, je z umestitvijo muzejske dejavnosti v Jarčevo rojstno hišo, v kateri je predtem delovala stara črnomaljska glasbena šola, ta dobila novo vsebino, mestna muzejska zbirka pa primerne prostore. Črnomaljska občina je 85 odstotkov denarja za 1,1 milijona evrov vredno naložbo dobila iz evropskih virov, razliko pa bo pokrila sama.
Z novo pridobitvijo na mestnem območju bodo poleg objektov, ki že prispevajo k razvoju občinske kulturne dejavnosti, poživili utrip črnomaljskega jedra in popestrili tamkajšnjo turistično ponudbo, so še pojasnili na občini.

Rojstno mesto pesnika, pisatelja, dramatika in publicista
Miran Jarc
se je rodil 5. julija 1900 v Črnomlju. Njegova družina se je zaradi očetove uradniške službe večkrat selila in tako so Jarčevi prišli v Novo mesto, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Po maturi leta 1918 je v Zagrebu vpisal študij jezikov, po ustanovitvi ljubljanske univerze pa je leto pozneje študij nadaljeval v Ljubljani, a ga ni končal. Leta 1923 je opravil enoletni abiturientski tečaj ter vse do leta 1942 v Ljubljani delal kot bančni uradnik. Omenjenega leta so ga med junijskim policijskim lovom v Ljubljani kot člana Osvobodilne fronte aretirali in obsodili na internacijo v Italiji, vendar so partizani vlak z ujetniki pri Verdu nad Vrhniko ustavili. Jarc je nato odšel v partizane, kjer je 24. avgusta istega leta padel med roško ofenzivo. Kočevski rog je 42-letnemu umetniku, iskalcu resnice in lepote, postal zadnje domovanje.