Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je v sredo z objavo v Uradnem listu začel veljati, rešuje tudi vprašanje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, ki je bilo v zadnjem času v središču pozornosti javnosti. Foto: BoBo
Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je v sredo z objavo v Uradnem listu začel veljati, rešuje tudi vprašanje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, ki je bilo v zadnjem času v središču pozornosti javnosti. Foto: BoBo
Cankarjev dom
Za javne zavode, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, financer pa država, da soglasje svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra. Foto: BoBo

"Na ministrstvu smo se več čas zavedali, kako pomembno je to vprašanje, tudi glede na dejstvo, da so v teku prireditve ob Evropski prestolnici kulture, ki skoraj v celoti potekajo na podlagi avtorskih pogodb. Veseli smo, da je bilo to vprašanje rešeno in da nova določila ne bodo birokratsko bremenila zavodov, bodo pa zagotovo povečala transparentnost, kar je seveda v javnem interesu," povzema ministrove besede izjava za javnost.


Pospešeni postopki, da ne bi nastali zastoji
Kot je zagotovil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, bodo na ministrstvu pospešili vse postopke, da pri izdajanju soglasij, ki jih določa novi zakon, ne bi prišlo do zastojev. Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) namreč določa, da soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb za javne visokošolske in raziskovalne zavode da upravni odbor javnega zavoda. Za javne zavode, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, financer pa država, da soglasje svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra.
V primeru javnega zavoda RTV Slovenija daje soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb programski svet tega zavoda.
S sklepom o prepovedi sklepanja novih avtorskih in svetovalnih pogodb v javnem sektorju je vlada marca povzročila nemalo zaskrbljenosti, saj bi izvajanje sklepa utegnilo povzročiti zastoj dela, neizpolnjevanje programskih obvez in poslovno škodo v javnih zavodih na področju kulture. Sklep je dopuščal izredno sklepanje pogodb z izrecnim dovoljenjem vlade, zato so nekateri zavodi podpisane avtorske pogodbe pošiljali na MIZKŠ, a nanje niso prejeli odgovora.