Komisar za notranji trg Thierry Breton poudarja, da so se pred dvema letoma tudi države članice strinjale s prenovo evropskih pravil o avdiovizualnih vsebinah. Foto: Reuters
Komisar za notranji trg Thierry Breton poudarja, da so se pred dvema letoma tudi države članice strinjale s prenovo evropskih pravil o avdiovizualnih vsebinah. Foto: Reuters

Nova pravila obsegajo tako tradicionalne televizijske vsebine kot storitve na zahtevo in plaftorme, ki uporabnikom spleta omogočajo nalaganje vsebin.

Pravni okvir za digitalno dobo
Cilj direktive je ustvariti primeren pravni okvir za digitalno dobo, ki bi vodil v pravičnejše, varnejše in bolj raznolike medijske vsebine. Krepi tudi zaščito gledalcev, še posebej najranljivejših, kot so mladoletni, pravila glede sovražnega govora širi na platforme za deljenje vsebin in spodbuja kulturno raznolikost v avdiovizualnih medijih.

Direktiva je ključna zakonodaja za pluralizem medijev. Krepi neodvisnost medijskih regulatorjev, spodbuja preglednost lastništva medijev in spodbuja medijsko pismenost.

Vera Jourova

Države so morale spremenjeno direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah v nacionalne zakonodaje prenesti do 29. septembra. Do tega roka so to storile le Danska, Madžarska, Nizozemska in Švedska.

Evropska komisija je zato preostalim 23 državam, tudi Sloveniji, poslala formalno obvestilo in jih prosila za dodatne informacije. Zdaj imajo dva meseca za odgovor.

"Skrajni čas je, da vse države članice prenesejo pravila v nacionalne zakonodaje, in to dobro," je poudarila podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova, pristojna za vrednote in preglednost. Direktiva je po njenih besedah ključna zakonodaja za pluralizem medijev. "Krepi neodvisnost medijskih regulatorjev, spodbuja preglednost lastništva medijev in spodbuja medijsko pismenost," je pojasnila.

Pravila bolje ščitijo vse gledalce
Komisar za notranji trg Thierry Breton pa je poudaril, da so se pred dvema letoma tudi države članice strinjale s prenovo evropskih pravil o avdiovizualnih vsebinah. Kot je dodal, ta pravila bolje ščitijo vse gledalce, spodbujajo kulturno raznolikost in ščitijo pluralizem medijev.

"A ne bodo prinesla nobene od naštetih koristi, če bodo ostala na papirju," je opozoril komisar. Ob tem je države članice pozval, naj ta pravila v zakonodaje prenesejo "čim prej, da bi zagotovile varnejše, pravičnejše in bolj raznoliko okolje na spletu."