Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

KPK je svet Slovenske filharmonije 17. 3. 2020 obvestila, da je prejela prijavo z določenimi očitki pri poslovanju organov Slovenske filharmonije. Zaradi ugotavljanja obstoja predpisanih pogojev za uvedbo preiskave v povezavi s prvim odstavkom 16. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je pozvala svet zavoda, da posreduje vse relevantne podatke, informacije in pojasnila ter odgovori na štiri vprašanja. Ob tem je KPK zaprosila, da ji svet posreduje morebitne dodatne informacije, podatke ali dokumentacijo, ki bi bili po oceni sveta relevantni za celovito razjasnitev predmetne zadeve. Za posredovanje pojasnil, podatkov in dokumentacije ima svet zavoda na voljo dvajset delovnih dni.

KPK bo s strani sveta zavoda v naloženem roku prejela vsa zaprošena pojasnila, podatke in dokumentacijo v zvezi s predmetno zadevo, da bo lahko preučila utemeljenost domnevnih očitkov in morebitno podlago za začetek morebitnih postopkov.

Boris Rener
predsednik sveta Slovenske filharmonije