Avdiovizualni kolektiv Your Gay Thoughts, ki ga sestavljajo Mina Fina, Gregij Felis Catus in Aljaž Košir - Fejzo, so v portretu v Mladini opisali kot zasedbo, ki 'postaja ena naših najbolj čislanih koncertnih zanimivosti'. Foto: Kino Šiška
Avdiovizualni kolektiv Your Gay Thoughts, ki ga sestavljajo Mina Fina, Gregij Felis Catus in Aljaž Košir - Fejzo, so v portretu v Mladini opisali kot zasedbo, ki 'postaja ena naših najbolj čislanih koncertnih zanimivosti'. Foto: Kino Šiška
Fed Horses je logaška zasedba, ki se uvršča v žanr alternativnega kantrija. Foto: Kino Šiška
Tretji finalist natečaja je bil elektronski glasbenik Blaž Peruš. Foto: Kino Šiška


Izmed treh finalistov, ki jih je v okviru prve izdaje projekta Kulturni evro spomladi izbrala tričlanska žirija v sestavi Matjaž Manček, vodja glasbenega programa Kina Šiška, Andraž Kajzer, glasbeni založnik in kritik, in Miran Inhof, glasbeni novinar, je po zadnjem glasovanju, ki se je zgodilo na četrtkovem koncertu Rigmor Gustafsson, s 66 glasovi zmagovalka skupina Your Gay Thoughts, druga finalista sta bila skupina Fed Horses (21 glasov) in producent elektronske glasbe Blaž Peruš (22 glasov). Uradna razglasitev zmagovalcev in podpis pogodbe se bo v okviru prednovoletne zabave Kina Šiška z zasedbama TBF in Zoster zgodila v soboto ob 20.30 v zgornjem preddverju.

YGT bodo snemali glasbeni album
Kulturni evro je obvezni samoprispevek dveh evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec Kina Šiške, zapisan na listi gostov, na listi novinarjev, je imetnik letnega vabila ali prejemnik nagradne vstopnice. Izjema so otroci, gibalno in senzorno hendikepirani ter fotografi in snemalci, ki niso navzoči na celotnem dogodku, ampak svoje delo opravijo v nekaj minutah, ker tako zahteva izvajalec ali narava njihovega dela, nato pa dogodek zapustijo. Zbrana sredstva so se zbirala na posebnem računu, ves zbrani znesek se bo namenil zmagovalni za so/financiranje snemanja glasbenega albuma.

Letos se je v sklad od 27. februarja do 11. decembra steklo 5.688 evrov (bruto). Nekaj večji izkupiček je posledica tega, da so v projekt letos vključili tudi vabila na obletnico Kina Šiška in da se je za projekt sredstva zbiralo tudi na koncertih, ki so jih organizirali na drugih prizoriščih (na primer Gramatik v Križankah) ter da na obseg list zunanjih organizatorjev nimajo vpliva, so pojasnili pobudniki.

S skupino oz. zastopnikom skupine Your Gay Thoughts bo Kino Šiška podpisal zavezujočo pogodbo, s katero se bo izbrani zavezal, da bo sredstva porabil za prijavljeni projekt, da ga bo izvedel do določenega roka in ga predstavil na promocijskem koncertu v Kinu Šiška. Kino Šiška bo zagotovil vse produkcijske pogoje za izvedbo promocijskega koncerta ter nudil medijsko podporo.

Naslednje leto knjiga umetnika
Že na prvem plačljivem dogodku v letu 2015 pa začenjajo zbirati sredstva za so/financiranje izdaje knjige umetnika (artist's book) v okviru kulturnega evra. Knjige umetnikov ali umetniške knjige so umetniška dela, izvedena v obliki knjige. Knjige umetnikov obstajajo v najrazličnejših oblikah, od zvitkov, raztegljivih strani, zgibank ali posameznih elementov v škatli do vezanih natisnjenih pol. Rok za oddajo projektov bo 2. marec 2015.

Ožji izbor bo opravila 4-članska žirija v sestavi Piere Ravnikar, vodja vizualnega programa Kina Šiška, Katerine Mirović, Stripburger, Yasmín Martín Vodopivec, pomočnice direktorice MGLC, in Vanje Pirc, urednice kulture, Mladina. Dokončni izbor bodo od 6. aprila do 18. decembra opravili donatorji z neposrednim glasovanjem ob vsakokratni donaciji. Ustvarjalec oziroma skupina bo projekt moral izvesti do 16. septembra 2016. Pričakovana sredstva naj bi bila približno enake višine kot v letu 2014.