Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Medtem, ko je kuhala, sem se igral z otrokom.
Pogovorili se bomo o pogodbi, odpovednih rokih, ponudbi, …
Ali me pelješ na večerjo, ali greva v kino?
Prišel je, kljub temu, da je poškodovan.
Prirasel mi je k srcu, zato, ker je dober človek.
Piki je lajal hov, hov, hov.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je dobil visoko kazen.
Sestra ni niti pela, niti igrala.

Z vejicami v jeziku je tako kot z začimbami pri kuhi: ščepec soli in popra premalo ali preveč lahko povzroči veliko razliko. Danes vam predstavljamo pet primerov odvečnih vejic – da, tudi takšne obstajajo. Kje in zakaj se odvečne vejice sploh pojavljajo?

1. Odvečna vejica med večbesednimi vezniki
Pravopis določa, da vejico pišemo samo pred prvim delom večbesednega veznika, med njegovimi deli pa ne. Primeri večbesednih veznikov so: medtem ko, zato da, tako da, kljub temu da, potem ko, s tem da, zlasti če …

Medtem ko sem brala, je mož kuhal kosilo.
Prišla je, s tem da je bilo že vsega konec.
Rada pride na obisk, zlasti če je doma tudi oče.
Odigrala je odlično predstavo, kljub temu da ima poškodovan gleženj.

Pri postavljanju vejic pred (ali med) večbesedne veznike moramo biti zelo pozorni, saj na rabo vejice vpliva predvsem pomen, odvisen od sobesedila. Poglejmo si primer.

Mislim, da smo o tem že veliko govorili, tako da ne bomo izgubljali časa. / tako da je večbesedni veznik
Postavite vejice tako, da bo stavek slovnično ustrezen. / da je veznik, tako je prislov

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

2. Odvečna vejica pred tripičjem in okrajšavami
Zelo pogosta napaka je postavljanje vejice pred naštevalnimi tremi pikami.

Predstavniki slovenske moderne so Josip Murn, Ivan Cankar, Dragotin Kette, … (napačno)
Predstavniki slovenske moderne so Josip Murn, Ivan Cankar, Dragotin Kette … (pravilno)

Naj vas spomnimo, da je tripičje v večini primerov nestično ločilo – razen kadar zaznamuje izpust dela besede. Tripičje lahko uporabimo namesto besednih zvez in tako dalje, in podobno, in tako naprej, ki jih navadno okrajšamo – itd., ipd., itn. Tudi pred tako okrajšanimi zvezami vejice ne pišemo.

Uporabite lahko metodo razgovora, metodo diskusije ipd.
Obiskali bomo okoliške vinograde, kleti, sadjarje itd.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

3. Odvečna vejica med večdelnimi vezniki
Večdelnih veznikov
ne smemo zamenjati z večbesednimi. Večdelni vezniki ne stojijo skupaj (v nizu besed), pač pa so razpršeni po povedi in tako uvajajo različna razmerja med stavki.

Nisem niti lačna niti žejna. / večdelni veznik
Medtem ko sem se učila, je skuhala kosilo. / večbesedni veznik

Primeri večdelnih veznikov so: niti – niti, bodisi – bodisi, ali – ali, tako – kot … Med temi vejice navadno ne pišemo (razen če jo zahteva vrinjeni ali vmesni stavek).

Sonja ni niti pila niti jedla.
Uspešna je tako na nacionalnih kot mednarodnih tekmovanjih.

Vejico lahko pišemo, če imamo opravka z več kot dvema enotama tovrstnih veznikov (pri naštevanju):
Niti mama, niti oče, niti brat se niso zmenili zame.

4. Odvečna vejica za prislovnimi določili
Jezikoslovci vejico, ki stoji za začetnim prislovnim določilom, pogovorno imenujejo tudi vejica dramatičarka. Med pogostimi "nasveti" za rabo vejice je ta, da vejico v povedi postavimo na mestu, kjer naredimo govorni premor (zajamemo sapo). Prav ta nasvet je razlog za odvečne vejice za prislovnimi določili.

Zaradi hitro napredujoče bolezni se je umaknila z odrskih desk.
Kljub visokim temperaturam se je zbrala večtisočglava množica.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prevelike hitrosti je izgubil vozniško dovoljenje.

Zapomnite si: vejica v (podredno zloženih) povedih ločuje stavke – če v povedi stojita dva povedka (poenostavljeno glagola), ju moramo ločiti z vejico.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

5. Odvečna vejica med medmeti
Vejice med izrazi ne pišemo, kadar te ponavljamo, ne da bi jih v govoru ločili s premori ali načinom izgovora.

Pikica je zamijavkala mjav mjav mjav.
Pridna pridna, deklica moja.
Joj joj, kako boli!

Vejice prav tako ne pišemo, če medmeti nastopajo v vlogi stavčnih členov.
Miška pa smuk v luknjo.
Krava reče mu.
Pozdravil je z dober večer.

Zdaj veste, kdaj vejice radi pozabljamo in kdaj jih nasilno vrivamo v povedi, in sicer ker: se nam pač zdi, da tam "nekaj manjka"; z vdihom zaznamujemo premor med branjem. Čeprav včasih zavijemo z očmi, ko nas nekdo prijazno opomni, da smo pozabili postaviti vejico, nam vejica predvsem olajša branje. Ko boste naslednjič zamahnili z roko, misleč, ah, pa saj vejice nihče ne bo opazil, se spomnite tega stavka:
Soditi, ne oprostiti!
Soditi ne, oprostiti!

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Povedi, sestavljeni iz enakih besed in ločil, s povsem drugačnim pomenom – prav zaradi postavitve vejice. Opremljeni z novim znanjem o rabi vejice boste primere iz uvodnega dela članka rešili z levo roko.

Medtem ko je kuhala, sem se igral z otrokom.
Pogovorili se bomo o pogodbi, odpovednih rokih, ponudbi …
Ali me pelješ na večerjo ali greva v kino?
Prišel je, kljub temu da je poškodovan.
Prirasel mi je k srcu, zato ker je dober človek.
Piki je lajal hov hov hov.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je dobil visoko kazen.
Sestra ni niti pela niti igrala.moj