Čopova nagrajenka za življenjsko delo je knjižničarka Sabina Fras Popovič

Nagrado so ji bodo podelili decembra na slovesnosti v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), kjer so ji izročili tudi Čopove diplome, priznanja in plakete.

Sabino Fras Popović odlikuje povezovanje teorije s prakso, svoje strokovno znanje udejanja skozi številne inovativne projekte. Izkušnje je nabirala v številnih bralnospodbujevalnih akcijah Mariborske knjižnice, za katere je ta trikrat prejela priznanje Združenja splošnih knjižnic. Pripravila je vsebinske smernice delovanja Centra za spodbujanje bralne pismenosti, ki ga je štiri leta tudi vodila. Za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja je v letu 2022 prejela nagrado Slovenske sekcije IBBY.

Foto: Radio Maribor/Osebni arhiv Sabine Fras Popović
Foto: Radio Maribor/Osebni arhiv Sabine Fras Popović

Sodeluje tudi v nacionalnem medresorskem programu spodbujanja branja med mladimi športniki in športnicami, je aktualna predsednica strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture pri Javni agenciji za knjigo RS (Jak), v dveh mandatih je bila članica komisije za priznanje zlata hruška pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). Bila je članica uredništva revije Otrok in knjiga, še vedno je del uredništva revije Knjižnica.

V delovnih telesih ministrstva za kulturo je sodelovala pri pripravi strokovnih zakonskih podlag ter v delovni skupini za pripravo strokovnih priporočil za splošne knjižnice pri nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost. Bila je tudi predsednica Društva bibliotekarjev Maribor in dolgoletna predsednica ZBDS-ja. Zdaj svoje izkušnje in znanje prenaša na nove rodove bibliotekarjev kot predavateljica na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je zapisano v utemeljitvi.

Tomaž Ulčakar. Foto: Ekonomska fakulteta UL
Tomaž Ulčakar. Foto: Ekonomska fakulteta UL

Čopovo priznanje za enkratne dosežke bo prejel Tomaž Ulčakar, predstojnik enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Med letoma 2016 in 2022 je bil vodja Centralne ekonomske knjižnice in založništva. Kot preberemo v utemeljitvi, Ulčakar pogumno uresničuje transformacijo Centralne ekonomske knjižnice v sodoben center znanja za ekonomijo in poslovne vede. Letos je v okviru knjižnice zasnoval infrastrukturni center Ekonomske fakultete (ICEF), ki zajema vedenjski in finančni laboratorij ter evropski dokumentacijski center. Bil je član in vodja komisije za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani, še vedno je član Društva bibliotekarjev Ljubljana.

Čopovo plaketo, namenjeno podpornikom ZBDS-ja, ki s svojimi dejavnostmi spodbujajo in podpirajo njeno delovanje, prejme Matjaž Kragelj za več kot dve desetletji podpore ZBDS-ju pri digitalni preobrazbi društva. S svojim znanjem in inovativnimi rešitvami je omogočil kakovostno digitalno komuniciranje ZBDS-ja ter močno vplival na diseminacijo informacij in strokovno rast v slovenskem knjižničarstvu. Čeprav je njegov prispevek v stroki nadvse raznovrsten ter bibliografija strokovnih objav, povezanih s knjižničarstvom, zelo bogata, letos prejme nagrado za dolgoletno zagotavljanje tehnične podpore in pomoči ZBDS-ju pri vzpostavitvi sodobnega spletnega komuniciranja ter organizaciji strokovnih dogodkov, so zapisali v utemeljitvi.

Čopove nagrade podeljuje ZBDS za izjemne uspehe na področju knjižničarstva. Poimenovane so po slovenskem bibliotekarju in učenjaku Matiji Čopu.