Glede na predlog slovenskega ministrstva za finance bi se tudi za elektronske publikacije (knjige, časopise in periodične publikacije) uvedla znižana 9,5-odstotna stopnja DDV-ja. Foto: Biblos
Glede na predlog slovenskega ministrstva za finance bi se tudi za elektronske publikacije (knjige, časopise in periodične publikacije) uvedla znižana 9,5-odstotna stopnja DDV-ja. Foto: Biblos
Predlog predpisa

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost

Svoj komentar lahko prek e-obrazca oddate do 17. 4. 2019.

Na podlagi dogovora EU-članic s konca lanskega leta bi med drugim v Sloveniji uvedli nižjo stopnjo DDV-ja tudi za elektronske publikacije, ne le fizične.

Po več letih brezplodnih poskusov so lani oktobra finančni ministri EU-ja dosegli dogovor o izenačitvi davčne obravnave tiskanih in elektronskih knjig ter časopisov. Članice lahko tako po novem tudi za elektronske publikacije uporabljajo znižane stopnje, nekatere pa tudi super znižane in ničelne stopnje DDV-ja. Spremembe so bile uveljavljene novembra s posodobitvijo EU-direktive glede stopenj DDV-ja, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije.

Uvedba nižje stopnje DDV-ja bi se lahko odražala tudi v izboljšanju dostopnosti e-publikacij. Foto: Biblos
Uvedba nižje stopnje DDV-ja bi se lahko odražala tudi v izboljšanju dostopnosti e-publikacij. Foto: Biblos

Posledično znižanje končnih cen elektronskih publikacij
Glede na predlog ministrstva za finance bi se tudi za elektronske publikacije (knjige, časopise in periodične publikacije) uvedla znižana 9,5-odstotna stopnja DDV-ja. Kot pojasnjujejo, bi se v primeru, ko bi se učinek znižanja stopnje DDV-ja odražal v temu ustreznem znižanju končnih cen teh elektronskih publikacij in bi tako koristi imeli tudi potrošniki, uvedba nižje stopnje lahko odražala tudi v izboljšanju dostopnosti elektronskih publikacij.

RTV-prispevek in plačilo DDV-ja

Zakonski osnutek predvideva tudi uskladitev oprostitve prispevka za RTV plačila DDV-ja s sodno prakso Sodišča EU-ja na podlagi sodbe iz junija 2016. Medtem ko prispevek za RTV po trenutni ureditvi obravnava plačilo za obdavčljivo, vendar ne obdavčeno transakcijo, saj je zanjo predpisana oprostitev plačila DDV-ja, bi bilo po novem opredeljeno, da plačilo te obvezne dajatve ne predstavlja plačila za opravljeno storitev in zato ni predmet DDV-ja.

Uvedba nižje stopnje DDV-ja za elektronske publikacije, kakor je predvidena, bi lahko ob nespremenjeni strukturi porabe po oceni ministrstva vplivala na manjši izpad prihodkov od DDV-ja v državni proračun v višini do enega milijona evrov letno. Kolikšen vpliv bi sprememba davčne stopnje lahko imela na krepitev tovrstne potrošnje ali na cene elektronskih publikacij, kar bi posledično lahko vplivalo na drugačno oceno vpliva na državni proračun, pa še ne morejo oceniti.

Na ministrstvu za finance med ključnimi rešitvami predlaganih sprememb zakona o DDV-ju navajajo še prenos spremenjene EU-direktive glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema DDV-ja za obdavčevanje trgovine med državami članicami iz lanskega decembra v slovensko zakonodajo.

Nova oziroma dopolnjena pravila za posebne vrste transakcij
S spremembo direktive se uvajajo nekatera nova pravila za posebne vrste transakcij oziroma dopolnjujejo obstoječa pravila, da bi se zagotovila večja pravna varnost davčnih zavezancev in bi se poenotilo izvajanje direktive po državah članicah. Tako bi se poenostavilo poslovanje davčnih zavezancev in preprečili morebitni primeri izogibanja plačilu davka ali primeri dvojnega plačila davka v dveh ali več državah članicah za isto transakcijo.