Foto: Reuters
Foto: Reuters

V ospredju letošnjega mednarodnega dne pismenosti bo učenje pismenosti zaradi vseživljenjskega učenja, pri čemer bo poudarek na mladih in odraslih, piše Unesco na svoji spletni strani.

"Nedavna koronakriza je opozorila na vrzel med političnim diskurzom in realnostjo, vrzel, ki je obstajala že v času pred covidom-19 in negativno vpliva na učenje mladih in odraslih, nepismenih ali z nizko pismenostjo, ki so zato v slabšem položaju," še piše.

Unesco je ob letošnjem mednarodnem dnevu pismenosti tudi pripravil spletno svetovno srečanje na temo poučevanje in učenje pismenosti v krizi covida-19 in po njej ter vloge učiteljev in spreminjanja pedagogike. Po srečanju so predstavili dobitnike Unescovih mednarodnih nagrad za pismenost 2020.

V Cankarjevem domu v Ljubljani pa je potekal nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti z naslovom Branje kot vrednota?, s katerim so uradno odprli tretji Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020).

Mednarodni dan pismenosti

O pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture
Posvet je namenjen razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Pri pripravi in izvedbi sodelujejo vsi pomembni deležniki na področju bralne pismenosti in kulture, združeni v nacionalni mreži za bralno pismenost, katere nosilec je Andragoški center Slovenije.

V dopoldanskem delu so potekala predavanja in okrogle mize oziroma pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, dejavne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter podpornega okolja.

Kako navdušiti za branje in znanje?

V uvodnem delu so o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture spregovorili predsednica Bralnega društva Slovenije Savina Zwitter, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Marko Kravos, direktorica Javne agencije za knjigo RS (JAK) Renata Zamida, direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc ter državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.

Poudarjajo pomen domače knjižnice
V okviru NMSB 2020 pa je posebna pozornost namenjena mreži splošnih knjižnic. Na drugi strani pobudniki projekta poudarjajo pomen domače knjižnice, ki ima velik vpliv na bralno pismenost in vzgojo bralcev za vse življenje.

Projekt NMSB se bo sklenil 11. oktobra.

Mednarodni dan pismenosti