V prvi polovici leta 2019 bodo izdali publikacijo prispevkov s simpozija o slikarju Carpacciu. Foto: Pokrajinski muzej Koper

Obletnico konca velike vojne so v društvu pospremili z izidom publikacije Istra v veliki vojni: glad, bolezni, smrt. Knjiga, ki jo je uredila Petra Svoljšak, vsebuje gradivo s posveta na to temo iz leta 2014. Poleg tega so v društvu pripravili fotografsko razstavo o obisku avstrijskega cesarja Karla spomladi 1918 v Istri, po kateri bo izšel tudi razstavni katalog.

Istrske žrtve velike vojne prvič dobile imena
Po besedah tajnika društva Deana Krmaca je bil ključni in najobsežnejši projekt, vezan na prvo svetovno vojno, izdaja t. i. Verlustliste, v kateri je predsednik društva Robert Matijašić na podlagi uradnih evidenc avstrijskega vojnega ministrstva prvič zbral imena več kot 13.000 Istranov, ki so umrli, bili zajeti ali ranjeni med veliko vojno.

Pred kratkim so se lotili tudi projekta, povezanega s savudrijskim svetilnikom, v povezavi s katerim so pripravili niz konferenc in skupaj z umaškim mestnim muzejem pripravili potujočo razstavo, ki je obiskala tudi Reko in Split. Najstarejši še delujoči svetilnik na vzhodnem Jadranu je začel delovati leta 1818.

Veliko priznanje dosedanjim naporom članov društva je bil v letošnjem letu tudi prejem Valvasorjevega naglja za izjemne dosežke pri nadregionalnem delovanju na področju humanističnega preučevanja na celotnem območju Istre.

Tudi v letu 2019 bodo v društvu po Matijašićevih besedah nadaljevali promocijo "zgodovine in sedanjosti Istre v njeni večkulturni in večjezični polnosti".

Knjiga o Carpacciu
Tako bodo počastili 400 let od izdaje načrta mesta Koper izpod rok Giacoma Fina, ki velja za najstarejšo karto oz. načrt katerega izmed istrskih mest. Poleg tega bodo nadaljevali obeležja savudrijskega svetilnika, vključno s pripravo monografske študije, predvidoma v prvi polovici leta pa bodo izdali publikacijo prispevkov s simpozija o slikarju Carpacciu. Poleg tega bodo v prihodnjem letu začeli pripravljati tudi projekt Istrskega biografskega leksikona, ki bo izšel v letu 2021.