Številnim založbam je bilo dodeljeno občutno manj sredstev za izdajanje knjig v naslednjih štirih letih, kar jih bo sililo v krčenje programa tako slovenskih kot prevedenih del. Foto: Shutterstock
Številnim založbam je bilo dodeljeno občutno manj sredstev za izdajanje knjig v naslednjih štirih letih, kar jih bo sililo v krčenje programa tako slovenskih kot prevedenih del. Foto: Shutterstock

Svet JAK-a ministrstvo poziva, naj področje knjige znova vključi v kohezijsko shemo, JAK-u pa sredstva za razpise in pozive poveča najmanj glede na inflacijo in skladno z razvojnimi cilji kulturne politike na tem področju.

Sorodna novica JAK na očitke založb po rezultatih razpisa: Spopadamo se z upadom celotnih transfernih sredstev

Svet JAK-a je v začetku letošnjega leta, ob nastopu svojega mandata, sprejel program dela in finančni načrt agencije za letošnje leto. Dokument je bil usklajen z odločbo ministrstva za kulturo, s katero ji je dodelilo sredstva.

Svet je dokument potrdil zaradi zagotovitve nemotenega delovanja in financiranja agencije, čeprav so bila sredstva za razpise in pozive v odločbi ministrstva za 5,1 odstotka nižja kot v letu 2023. "Dejansko so se glede na leti 2022 in 2023, upoštevaje inflacijo, 13,2-odstotna inflacija in 6,47-odstotno nominalno znižanje, sredstva JAK-a za razpise in pozive realno znižala skoraj za 20 odstotkov," so zapisali.

Jeza med slovenskimi založniki
To je, kot so spomnili, v začetku aprila med prijavitelji, ki so sodelovali na dveh zaključenih programskih razpisih, knjižni programi in mednarodno sodelovanje, in bili obveščeni o izidih, povzročilo viharni odziv.

Pomembno leto za slovensko založništvo
Kot so še spomnili, je agencija v zadnjem letu dni izpeljala pomembna mednarodna knjižna dogodka, častni gostovanji Slovenije na največjem knjižnem sejmu na svetu v Frankfurtu in na največjem sejmu otroških in mladinskih knjig v Bologni. Frankfurt je bil 60-odstotno financiran z evropskimi kohezijskimi sredstvi.

Po navedbah sveta JAK-a sta obe gostovanji pomembno povečali vidnost slovenske knjižne produkcije v mednarodnem okolju in s tem odprli nove možnosti za razvoj slovenskega založništva, a nižanje sredstev za redno dejavnost agencije pomeni, da slovensko založništvo ne bo moglo izkoristiti tega zagona. "Še več, pod vprašaj postavlja tudi uspešno redno delovanje vseh tistih založnikov, ki se ukvarjajo z izdajanjem kakovostne izvirne in prevodne knjižne produkcije," so opozorili v svetu agencije, ki ji predseduje Lev Kreft.